Програма "ГАРАНТІЯ"

В непростих життєвих ситуаціях людина завжди потребує підтримки. А відчуття того, що Ви захищені, додає впевненості у майбутньому. Якщо Ви замислюєтеся про забезпечення добробуту та фінансового благополуччя Ваших близьких - тоді Програма «Гарантія» саме для Вас! Зробивши всього кілька кроків, Ви отримаєте гарантований захист на випадок настання непередбачуваних подій у житті – і тоді кошти, виплачені Страховою компанією, вирішать цілу низку проблем.

Страхувальник, Застрахована особа – дієздатна фізична особа віком:
на дату початку дії Договору страхування - від 18 років до 55 років включно
на дату закінчення строку дії Договору страхування - 56 років

Страхувальник і Застрахована особа - одна особа.

Вигодонабувачем є застрахована особа, за винятком страхового випадку «смерть», коли призначається інша особа для отримання страхової виплати.

Строк дії договору страхування фіксований – 1 рік.
Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.
Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Страхові ризики, страхові випадки:

 1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії договору в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії договору;
 2. встановлення в період дії договору Застрахованій особі інвалідності 1, 2 групи в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії договору;
 3. травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої особи, які сталися в період дії договору в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії договору;
 4. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії договору.

Під нещасним випадком (НВ) розуміється раптовий, непередбачений (незалежний від волі Страхувальника, Застрахованої особи, Вигодонабувача, спадкоємця) вплив ззовні на Застраховану особу, що супроводжується пошкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності та функцій, деформацією та порушенням опорно-рухового апарату та призводить до смерті або порушення здоров’я Застрахованої особи.

Розмір страхового захисту залежить від обраного договору страхування. Ми пропонуємо 3 варіанти договору страхування життя: «Гарантія», «Гарантія Стандарт» та «Гарантія Плюс», які відрізняються розміром загального обсягу відповідальності Страховика та розміром страхових сум:

Договір страхування життя Страхові суми за страховими випадками  Обсяг відповідальності за договором, грн.
Нещасний випадок (НВ) Відхід з життя у разі НВ або хвороби (будь-яка причина)
смерть інвалідність 1, 2 групи травма
Гарантія 10 000 10 000 10 000 2 500 32 500,00
Гарантія Стандарт 20 000 20 000 20 000 5 000 65 000,00
Гарантія Плюс 40 000 40 000 40 000 10 000 130 000,00

Розмір страхових виплат:

 • у разі смерті – 100% страхової суми;
 • у разі встановлення інвалідності 1 групи - 100% страхової суми;
 • у разі встановлення інвалідності 2 групи - 80% страхової суми;
 • у разі травматичних ушкоджень – від 10% до 80% страхової суми за кожну травму у розмірі, зазначеному в таблиці, але в сукупності не більше 100% страхової суми, встановленої в договорі;
 • у разі настання смерті в результаті хвороби протягом перших 3 (трьох) місяців дії договору страхова виплата не роводиться.

Для отримання страхової виплати одержувач виплати повинен надати документи, що підтверджують факт настання страхового випадку - підтвердження отриманих ушкоджень, довідки МВС, закладів охорони здоров'я, РАЦСу тощо.

Страхові випадки здійснюються з урахуванням податків, передбачених законодавством України.

Страховий тариф залежить від статі та віку Застрахованої особи.
При укладенні договору страхування оцінка ризику (андерайтинг) не проводиться.
 

Періодичність сплати страхових внесків – одноразово (за рік) при укладенні договору.
 

Переваги Програми «Гарантія»:

 • «Гарантія» – це убезпечення життя, мінімізація ризиків втрати здоров’я, працездатності, захист сімейного бюджету і родини у разі настання непередбачуваної ситуації в житті Застрахованої особи;
 • низька вартість страхування – всього 0,3 – 2,0 грн. на день – у порівнянні зі значною сумою гарантованої страхової виплати;
 • прості та чіткі умови страхування;
 • придбання страхового захисту «на місці», без проведення оцінки ризику;
 • своєчасні виплати зручним для клієнта способом, які здійснюються Застрахованій особі, а не лікувальному закладу, а отже, вона зможе на власний розсуд розпорядитися одержаними коштами, самостійно обрати лікувальний заклад, придбати необхідні медичні препарати тощо;
 • консультації висококваліфікованих спеціалістів;
 • забезпечення своєчасного та професійного лікування;
 • отримання коштів на лікування, реабілітацію, забезпечення родини коштами на період непрацездатності Застрахованої особи;
 • договором покривається будь-який травматизм, незалежно від часу та причин настання нещасного випадку: у побуті, на роботі, в транспорті;
 • у разі отримання травм, які призвели до стійкої або постійної втрати працездатності (інвалідності), одержання страхової виплати дасть можливість забезпечити якісне лікування і належний догляд, а також зберегти якість життя родини протягом перших найскладніших періодів одужання.

  

Обмеження у прийнятті на страхування

На страхування не приймаються фізичні особи:

 1. інваліди будь-якої групи;
 2. онкологічно хворі;
 3. хворі на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, а саме: перенесені інфаркт міокарда або інсульт, кардіоміопатії, набуті або вроджені вади серця, хронічну серцеву недостатність;
 4. хворі на хронічну ниркову або легеневу недостатність;
 5. хворі на хронічний гепатит «В» або «С»;
 6. які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах із профілактики та боротьби зі СНІДом;
 7. були непрацездатними протягом більше 3 (трьох) тижнів безперервно за останні 2 (два) роки;
 8. робота яких (виконувані обов’язки) та/або хобі несуть підвищений ризик для їхнього життя та/або здоров’я.