Страхування життя

Дії у разі випадку, що має ознаки страхового:


1. Якщо з Вами або із застрахованою особою трапився випадок, що має ознаки страхового, та такий випадок зазначений у договорі страхування (наприклад, смерть, травматичні ушкодження, встановлення інвалідності та ін.), необхідно повідомити страхову компанію про настання страхового випадку за телефоном 0 800 50 11 12 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) або (044) 581 04 02.


2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання випадку (або пізніше – як це тільки стане можливим – за умови наявності поважних причин чи обставин непереборної сили) письмово повідомити про це страхову компанію.


3. Надати страховій компанії всі необхідні для здійснення страхової виплати документи. Строк подання – протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати настання випадку. У разі, якщо з об’єктивних причин надати документи в зазначений строк неможливо, такі документи необхідно надати протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання від відповідних компетентних органів.

Документи на страхову виплату надає вигодонабувач, особисті дані якого зазначені у договорі страхування, або спадкоємці, якщо у договорі страхування вигодонабувач не призначений.

Перелік документів, необхідних для здійснення страхової виплати, зазначений у Вашому договорі страхування. З переліком стандартних документів на виплату можна ознайомитись у розділі Довідник клієнта


Важливо!
В разі настання страхового випадку за межами України додатково до вищевказаних документів вигодонабувач (або спадкоємець) повинен надати переклад на українську мову документів, підтверджуючих факт та обставини настання страхового випадку. Переклад має бути засвідчений нотаріально або печаткою та підписом уповноваженого представника юридичної особи, в якій працюють перекладачі, що мають відповідну кваліфікацію, підтверджену документально.