Страхування відповідальності для юридичних осіб

Будь-яке підприємство під час здійснення своєї господарської діяльності може стикнутися з необхідністю компенсації збитків третім особам, як за збиток, завданий майну, життю чи здоров’ю, так і за збитки внаслідок помилок чи упущень, здійснених під час виконання своїх професійних обов’язків. Ми пропонуємо Вам захистити себе від таких можливих збитків шляхом укладання договорів добровільного чи обов’язкового страхування відповідальності перед третіми особами.
 

Чинне законодавство визначає певний перелік видів страхування відповідальності, які є обов’язковими при здійсненні тієї чи іншої діяльності. Ми пропонуємо Вам укласти наступні договори обов’язкового страхування. Детальніше

Уклавши з нами наступні договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами Ви зможете захистити себе від незапланованих витрат. Детальніше

Мета даного виду страхування полягає в захисті підприємств від фінансових втрат, з компенсацією шкоди, заподіяної споживачам їхньої продукції внаслідок виставлення останніми претензій. Детальніше

Страхування відповідальності підприємств – джерел підвищеної небезпеки є обов’язковим і здійснюється на підставі Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна. Детальніше