Обов'язкове страхування відповідальності за перевезення небезпечних вантажів

Обов'язковий вид страхування, що покриває ризик відповідальності, що може настати при перевезенні небезпечних вантажів

Хто може бути застрахований

Страхування відповідальності є обов’язковим для всіх суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, а саме:

  • відправник небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення,
  • перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу,
  • одержувач небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

 

Що може бути застраховане

Майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням збитку життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

 

Ризики

Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів. 

Орієнтовна тарифна сітка

Розмір страхових тарифів визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 733 вiд 1 червня 2002р. «Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв» і залежить від:

  • класу небезпеки вантажу,
  • виду перевезення,
  • обсягу вантажу,
  • терміну страхування
  • та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку