Страхування будівельно-монтажних та технічних ризиків

Хто може бути застрахований?

 • замовник будівництва, а також будівельні підприємства, що здійснюють проект будівництва, включаючи всіх підрядників (генеральних, головних), субпідрядників при страхуванні будівництва,
 • виготовлювач або постачальник монтажного об’єкта, якщо монтажні роботи виконуються їм самим або під його відповідальність; особи, яким доручено виготовлення монтажу; власник монтажного об’єкта при страхуванні монтажу і пробного пуску,
 • експлуататор машин,
 • власники або орендарі електронних систем або електронного устаткування.

Що може бути застраховане?

Майновий інтерес страхувальника, пов’язаний з володінням, користуванням і розпорядженням:

1. При будівництві: всіма об’єктами наземного і підземного будівництва (будинки, спорудження, електростанції, аеропорти, дорожні і залізничні об’єкти, мости, дамби, греблі, тунелі, канали), а також допоміжними спорудженнями (тимчасові обвідні канали і дамби), усіма матеріалами, що знаходяться на будівельному майданчику і необхідними для виконання будівельних робіт і іншого, зокрема:

 • роботами (їхня вартість), здійсненими будівельним підприємством або його підрядниками відповідно до договору, включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчику (виїмка ґрунту, планувальні роботи),
 • устаткуванням будівельного майданчика (гуртожитки, склади, ліси, інженерні мережі та інше);
 • будівельними машинами (землерийні машини, крани, транспортні засоби), які використовуються на будівельному майданчику,
 • витратами на розчищення території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку на будівництві,
 • можуть бути застраховані роботи з монтажу машин, установок і металевих конструкцій, якщо вартість монтажних об’єктів, включаючи витрати на монтаж, складає менш 50 відсотків загальної страхової суми.

2. При монтажі і пробному пуску:

 • усіма видами машин, механізмів і конструкцій (електроустаткування, мости, верстати, крани, силові установки, фабрики, турбіни, генератори, електродвигуни, трансформатори, друковані машини, цехи, електростанції, хімічні установи, доменні печі та інше); їхнім монтажем і спробним пуском,
 • устаткуванням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні апарати),
 • предметами, що знаходяться на монтажній площадці і мають відношення до монтажу,
 • витратами по розчищенню території після нанесення збитку при монтажі,
 • можуть бути застраховані будівельні роботи, якщо їхня вартість менше вартості монтажного устаткування.

3. При страхуванні машин:

 • усіма машинами, апаратами, механічним оснащенням, устаткуванням (парові казани, турбіни, генератори й ін.) включаючи машини й устаткування для розподілу енергії (трансформатори, високо і низьковольтні установки) і виробничі і допоміжні машини (верстати, мішалки, насоси, трубопроводи, компресори і т.п.).

Ризики

Страховими ризиками є наступні події, що мають ознаку імовірності і випадки, унаслідок настання яких заподіюється збиток:

1. Майну будівництва:

 • аварією, якщо вона не входить у виключення, обговорені умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки),
 • вогнем (пожежа, удар блискавки, вибух і збитки, понесені при гасінні пожежі),
 • стихійними лихами (паводком, повінню, затопленням, зливою, незвичайним для даної місцевості снігопадом, землетрусом, лавиною, бурею, осіданням або зсувом ґрунту, обвалом),
 • неправомірними діями третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом (пограбування),
 • браку в результаті прояву незграбності, недбалості працівника.

2. Предметам монтажу:

 • аварією, якщо вона не входить у виключення, обговорені умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки),
 • вогнем (пожежа, удар блискавки, зривши і збитки, понесені при гасінні пожежі),
 • стихійними лихами (паводок, повінь, затоплення, злива, незвичайний для даної місцевості снігопад, землетрус, лавина, бура, осідання ґрунту, зсув, обвал),
 • помилками при монтажі,
 • коротким замиканням, надлишковою напругою, електричними дугами,
 • підвищеним і зниженим тиском, розривом унаслідок дії відцентрової сили,
 • що відвалюються або падають частинами, улученням сторонніх частин,
 • під час перевезення їх на монтажній площадці.

3. Машинам:

 • аварією, якщо вона не входить у виключення, обговорені умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки),
 • помилками в конструкції і розрахунках, допущеними при монтажі, дефектами лиття і матеріалу,
 • розривом унаслідок дії відцентрової сили,
 • коротким замиканням, перенапругою,
 • нестачею води в парогенераторах,
 • фізичним вибухом,
 • буревієм, морозом.

Варіанти страхування

 • CAR — страхування будівельних робіт
 • EAR — страхування монтажних робіт
 • МВ — страхування машин та обладнання від поломок

Для варіантів страхування CAR і EAR додатково може бути застрахована відповідальність перед третіми особами

Тарифи розраховуються індивідуально на підставі інформації, наданої у заяві на страхування.

Орієнтовні межі тарифів: 0,1%-0,6%

 • заява на страхування;
 • генеральний кошторис;
 • календарний план;
 • код ЄДРПОУ;
 • код МФО;
 • розрахунковий рахунок;
 • довіреність уповноваженої особи на підписання договору.