Страхування товарних запасів

Хто може бути Страхувальником

Страхувальником може виступати юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які на законних підставах володіють, користуються, розпоряджаються товарними запасами, зокрема компанії-дистриб’ютори та оператори складських комплексів.

Що може бути застраховано

Товарні запаси, а саме:

 • продукція, товари, сировина, напівфабрикати, матеріали;
 • товари в обороті;
 • товари в незавершеному виробництві, такі як: продукти харчування, побутова, комп’ютерна оргтехніка, будівельні матеріали, текстильна та взуттєва продукція, транспортні засоби на складі та в салоні, продукція металургії і та ін.

Страхування товарів здійснюється на випадок настання наступних ризиків:

 • пожежа, удар блискавки, вибух;
 • стихійні явища;
 • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем внаслідок їх розриву або переповнення;
 • спринклерні системи;
 • крадіжка (крадіжка, розбій, грабіж);
 • протиправні дії третіх осіб;
 • транспортна шкода;
 • втрата чи псування товарних запасів при поломці холодильного обладнання.

Також можливо застрахувати товарні запаси за варіантом «від усіх ризиків».

Страхова сума може бути визначена одним з наступних способів:

 • За закупівельною (контрактною) вартістю. Страхування здійснюється на підставі заявлених залишків товарних запасів, які відповідають закупівельній (контрактній) вартості товарних запасів, включаючи ПДВ. Оплата збитку здійснюється на підставі наданих Страхувальником накладних та рахунків-фактур на придбання товарних запасів, пошкоджених/знищених страховою подією. Основою для визначення страхової суми є максимально можливий залишок товарних запасів на складах.
 • За середнім залишком. Основою для визначення страхової суми є середня вартість товарних запасів на складі. Страхова сума обмежена лімітом (100% завантаження займаних площ). Незалежно від сезонних коливань страховий захист поширюється на всі товарні запаси у обігу. Страхова сума коригується щоквартально.
 • За «першим ризиком». Страхова сума є максимальним лімітом відповідальності, тобто Страхувальнику відшкодовуються фактично понесені прямі збитки, пов'язані з втратою чи пошкодженням застрахованих товарних запасів, але не більше страхової суми.

Середній страховий тариф 0,06-1,5%.

Кінцева вартість страхування залежить від умов та місця зберігання товарних запасів, конкретних характеристик товарних запасів, параметрів складу.

 • надійний страховий захист, що забезпечується перестрахуванням ризиків у провідних закордонних партнерів-перестраховиків;
 • індивідуальний підхід до визначення умов страхування для кожного клієнта з врахуванням особливостей бізнесу;
 • цілодобова інформаційна підтримка.