Нещасний випадок

 

1. При настанні нещасного випадку не пізніше 5 робочих днів, враховуючи день настання випадку, письмово або іншим документальним способом (факсом, телеграмою тощо) сповістити про це Страховика.

2. Вдатися до всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання нещасного випадку

3. Надати Страховику або його представнику можливість з'ясувати причини та обставини страхового випадку, перевірити всі представлені йому документи. З цією метою Страховик має право призначити незалежних експертів, направити Застраховану особу для проходження медичного огляду до вказаного Страховиком медичного закладу або лікаря.

Перелік документів,необхідних для отримання страхового відшкодування (остаточний перелік визначається страховою компанією)

  • Письмова заява на отримання страхової виплати
  • Договір страхування
  • Паспортна довідка про присвоєння ІПН особи, що отримує страхове відшкодування
  • Документи, що підтверджують настання страхового випадку