Страхування майбутнього врожаю на період весна-літо

Програма страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на період весна-літо передбачає страхування майбутнього врожаю озимих та ярих сільськогосподарських культур

Програма страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на період весна-літо передбачає страхування майбутнього врожаю озимих та ярих сільськогосподарських культур.

Що може бути застраховане

 • пшениця
 • жито
 • тритикале
 • ячмень
 • ріпак
 • соняшник
 • кукурудза
 • цукровий буряк
 • соя
 • овес

Страхування проводиться на випадок неотриманням або недоотриманням урожаю сільськогосподарських культур внаслідок настання страхових ризиків:

Страхові ризики:

 • посуха
 • пожежа
 • буря, ураган, буран
 • злива, поводь, паводок
 • град
 • удар блискавки
 • заморозок
 • епіфітотійний розвиток хвороб рослин
 • епіфітотійне розмноження шкідників рослин
 • землетрус
 • земельний зсув, земельний або земельно-водний сель
 • протиправні дії третіх осіб 

Страхова сума визначається, як вартість майбутнього врожаю, шляхом множення застрахованої врожайності на площу посівів  та на вартість метричної одиниці врожаю відповідної сільськогосподарської продукції. 

Хто може укласти договір

Власник або виробник товарної сільськогосподарської продукції, незалежно від форми власності і господарювання; сільськогосподарські підприємства, учбові і дослідно-виробничі заклади, фабрики, кооперативи, фермерські, селянські господарства та інші форми власності.

Резидент України, за умови пред'явлення документів, що підтверджують наявність у Страхувальника законного майнового інтересу щодо  посівів озимих сільськогосподарських, запропонованих на страхування.

Документи, що необхідні для укладання договору:

 • письмова заява Страхувальника про намір укласти договір на запропонованих умовах;
 • акт огляду посівів сільськогосподарських культур встановленого зразка;
 • довідка про середню врожайність за останні 3 - 5 років;
 • карта-схема або типовий опис площі посіву та вирощування сільськогосподарської культури;
 • технологічна карта вирощування сільськогосподарської культури;
 • інші документи, в разі необхідності, на запит Страховика.

Програма страхування дозволяє компенсувати можливі втрати господарства від недоотримання планового врожаю.