Страхування небезпечних об'єктів

Страхування відповідальності підприємств – джерел підвищеної небезпеки є обов’язковим і здійснюється на підставі Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами і аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо- і вибухонебезпечні об’єкти і об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788.

 

Хто може виступати Страхувальником

Страхувальниками є суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки.

 

Що може бути застраховано

Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної їм прямої шкоди третім особам унаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Об’єкт підвищеної небезпеки - це об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру:

 • об’єкти, на яких використовуються, виготовлюються, перероблюються, зберігаються або транспортуються (окрім транспортування за межами підприємства, включаючи трубопроводи) небезпечні речовини, в кількості, що рівна або перевищує встановлені нормативи граничних мас небезпечних речовин (нафтобази, об’єкти з утилізації небезпечних відходів, коксохімічні заводи, нафто-, газо-, аміакопроводи тощо);
 • гідротехнічні споруди для використання водних ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливом вод (дамби, підпірні стіни, морські причали, захисні споруди, доки, бурові платформи, штучні острови);
 • сховища промислових відходів – штучні споруди в природному ландшафті для зберігання відходів, або хвостів (золи, шламу, шлаків тощо), що можуть бути токсичними і екологічно небезпечними і переміщуються з місць їх утворення гідравлічним або насипним способом.

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування небезпечних об'єктів, внаслідок чого виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова сума страхування вантажів підвищеної небезпеки:

 • для групи об'єктів 1 категорії небезпеки – 200000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМД) - 3 400 000 грн.;
 • для 2 категорії – 70000 НМД - 1 190 000 грн.;
 • для 3 категорії - 45000 НМД - 765 000 грн.

Мінімальний страховий тариф:

 • для груп об'єктів 1 категорії – 0,7%;
 • 2 категорії – 0,3%;
 • 3 категорії – 0,18%.

Договір страхування небезпечних вантажів  укладається на підставі:

 • копії свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (ів) підвищеної небезпеки;
 • копії паспорта гідротехнічної споруди системи гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів;
 • дозволу на будівництво/реконструкцію об’єкта підвищеної небезпеки (якщо об’єкт не експлуатується);
 • копії висновку експертизи дослідження ступеня небезпеки, оцінки рівня ризику, обґрунтованості та достатності прийнятих рішень щодо зменшення рівня ризику та готовності до локалізації і ліквідації наслідків аварійних рішень.

За необхідності додаткової інформації або за відсутності у суб’єкта господарювання перелічених вище документів:

 • декларації безпеки;
 • плану локалізації і ліквідації аварій на об’єкті підвищеної небезпеки.