Митних брокерів

Страхування професійної відповідальності митних брокерів — вид страхування, покликаний компенсувати шкоду третім особам при наданні послуг митного брокера (посередника).

Хто може виступати Страхувальником?

Фірми, основним або додатковим видом діяльності яких є надання послуг митного брокера (посередника).

Що може бути застраховане?

Майнові інтереси компанії — митного брокера, пов’язані із необхідністю у відповідності до норм та вимог чинного законодавства України компенсувати шкоду третім особам при виконанні дозволеної виконавчими органами господарської діяльності, а саме при наданні послуг митного брокера (посередника).

Також в рамках такого договору ви можете отримати додаткове страхове покриття:

  • судових витрат, що виникли в зв’язку з настанням страхового випадку,
  • всіх обґрунтованих видатків по зменшенню збитків по страховому випадку.

Ризики

  • втрата (загибель), нестача або пошкодження товарів, транспортних засобів, що належать третім особам,
  • порушення термінів декларації даних про товари і транспортні засоби та їх митний режим,
  • невірне та несвоєчасне нарахування митних платежів,
  • сплата третіми особами завищених митних зборів стосовно декларованих товарів і транспортних засобів,
  • несплата (неповна сплата) митних платежів стосовно декларованих товарів і транспортних засобів,
  • недотримання умов і обмежень на використання і розпорядження товарами і транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершене, до випуску їх або їх представлення третій особі в розпорядження у відповідності з вибраним митним режимом,
  • вилучення товарів, транспортних засобів, накладання арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил,
  • розголошення отриманої від представленої третьої особи інформації, що є комерційною, банківською таємницею або конфіденційною інформацією.

Розмір тарифу безпосередньо залежить від стажу та кількості працюючих на фірмі митних брокерів та може коливатися від 1,53% до 3,57% від страхової суми.