Small business

Пакетний продукт, що допоможе захистити Ваш бізнес, а також компенсувати недоотриманий прибуток при настанні страхового випадку.

Хто може виступати Страхувальником?

Фізична особа – підприємець; юридична особа; дієздатна фізична особа, власник майна, яке передається на страхування.

Що страхується?

 • Нежитлова (офісна, торгівельна, складська, виробнича та ін.) та житлова нерухомість, операції з якою є джерелом отримання доходу, разом з інженерними системами та комунікаціями, а також внутрішнє оздоблення приміщень;
 • рухоме майно (обладнання, меблі, побутова та електронна техніка, товарно-матеріальні цінності (товарні запаси, сировина, готова продукція));
 • фінансові збитки Страхувальника, отримані від перерви у процесі виробництва;
 • відповідальність за завдану Страхувальником шкоду життю/здоров’ю, майну третіх осіб, у ході здійснення своєї господарської діяльності.

Максимальні ліміти відповідальності

 • за добровільним страхуванням майна – складає за одним місцем знаходження 6 000 000,00 грн.,
 • за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами – ліміт відповідальності Страховика складає до 1 000 000,00 грн. за договором страхування.

Програми та ризики

 • «ПІДПРИЄМЕЦЬ» - ризики «Вогонь», «Вода», Додаткові витрати: пов’язані з гасінням пожежі та іншими заходами по ліквідації наслідків страхового випадку
 • «КОМЕРСАНТ» - ризики «Вогонь», «Стихійні лиха», «Вода», «Крадіжка», «Протиправні дії третіх осіб», «Транспортна шкода», «Бій скла», Додаткові витрати: пов’язані з гасінням пожежі та іншими заходами по ліквідації наслідків страхового випадку.

З кожною програмою може бути застрахована відповідальність перед третіми особами.

Варіанти страхування

Для забезпечення оптимального страхового захисту свого майна наші клієнти мають можливість обрати будь-яку програму із запропонованих, з визначеним набором ризиків.

Орієнтовна тарифна сітка

Вид діяльності Вартість полісу, грн.
«ПІДПРИЄМЕЦЬ» «КОМЕРСАНТ»
Об‘єкти виробничої сфери 150 – 13 000 150 – 15 000
Об‘єкти невиробничої сфери 150 – 15 000 150 – 20 000
Відповідальність перед третіми особами 200 – 3 500
Добровільне страхування перерви у процесі виробництва
 • Паспорт Страхувальника
 • Ідент. № (ЕДРПОУ)
 • № поточ. рахунку
 • Наявність варіантів з нульовою франшизою
 • Відшкодування збитків, пов’язаних з переривання підприємницької (господарської) діяльності у розмірі 1000 грн за кожен день простою
 • Страхування відповідальності перед третіми особами
 • Знижки при переукладанні договорів на новий період за умови попереднього беззбиткового року