Страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі

Програма комплексного страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі передбачає страхування витрат понесених господарством на посів та вирощування озимих сільськогосподарських культур.

Читати більше

Що може бути застраховане

Програма комплексного страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі передбачає страхування витрат понесених господарством на посів та вирощування озимих сільськогосподарських культур:

 • озимої пшениці
 • озимого жита
 • тритикале
 • озимого ячменю
 • озимого ріпаку 

Страхування проводиться на випадок загибелі та пошкодження озимих сільськогосподарських культур внаслідок настання несприятливих погодних умов перезимівлі.

Страхові ризики:

 • посуха
 • пожежа
 • буря, ураган, буран
 • злива, поводь, паводок
 • град
 • удар блискавки
 • заморозок
 • епіфітотійний розвиток хвороб рослин
 • епіфітотійне розмноження шкідників рослин
 • землетрус
 • земельний зсув, земельний або земельно-водний сель
 • протиправні дії третіх осіб 

Страхова сума встановлюється для кожного поля (ділянки) застрахованих озимих сільськогосподарських культур.

Базові (індикативні) страхові тарифи – встановлені в залежності від виду сільськогосподарських культур та регіону. 

Вартість    страхування   визначається   на   основі базового   тарифу     з    врахуванням    коригуючих  коефіцієнтів   в   залежності     від    розміру франшизи, тощо.

Страховий платіж підлягає сплаті одноразово або в розстрочку, але не пізніше ніж до 1 грудня поточного року.

Хто може укласти договір

Власник або виробник товарної сільськогосподарської продукції, незалежно від форми власності і господарювання; сільськогосподарські підприємства, учбові і дослідно-виробничі заклади, фабрики, кооперативи, фермерські, селянські господарства та інші форми власності.

Резидент України, за умови пред'явлення документів, що підтверджують наявність у Страхувальника законного майнового інтересу щодо  посівів озимих сільськогосподарських, запропонованих на страхування.

Документи, що необхідні для укладання договору:

 • письмова заява Страхувальника про намір укласти Договір на запропонованих умовах;
 • акт огляду посівів сільськогосподарських культур встановленого зразка;
 • довідка про планові затрати на посів та вирощування сільськогосподарських культур посіви яких передаються на страхування;
 • карта-схема або типовий опис площі посіву та вирощування сільськогосподарської культури;
 • технологічна карта вирощування сільськогосподарської культури;
 • інші документи, в разі необхідності, на запит Страховика.

Програма дозволяє захистити від загибелі посіви по найбільш небезпечним зимовим ризикам, що частіше за все загрожують рослинам.  Під загибеллю розуміється знищення 50% (та більше) рослин від їх первісної щільності.