Оприлюднення особливої інформації

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" №15/2017 вiд 23.08.2017 року Лешека Кузємського обрано Головою Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" №24/2017 вiд 23.08.2017 року Лешека Кузємського обрано Головою Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК "ПЗУ Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi письмового повiдомлення Акцiонера про замiну представника акцiонера у наглядовiй радi (Повiдомлення вiд 22.08.2017 року) Пьотр Лещинський припинив повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" з 22.08.2017 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi письмового повiдомлення Акцiонера про замiну представника акцiонера у наглядовiй радi (Повiдомлення вiд 22.08.2017 року) Лешек Кузємський набуває повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" з 22.08.2017 року . Особа перебуватиме на посадi протягом термiну визначеного статутом ПрАТ СК "ПЗУ Україна". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi письмового повiдомлення Акцiонера про замiну представника акцiонера у наглядовiй радi (Повiдомлення вiд 22.08.2017 року) Пьотр Лещинський припинив повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" з 22.08.2017 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi письмового повiдомлення Акцiонера про замiну представника акцiонера у наглядовiй радi (Повiдомлення вiд 22.08.2017 року) Лешек Кузємський набуває повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" з 22.08.2017 року. Особа перебуватиме на посадi протягом термiну визначеного статутом ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” відомості про зміну складу посадових осіб від 28.06.2024 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” відомості про зміну складу посадових осіб від 28.06.2024 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 24.06.2024 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 24.06.2024 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 19.06.2024 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 19.06.2024 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.02.2024 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.02.2024 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.02.2024 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.02.2024 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 01.12.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 01.12.2023 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 01.12.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 01.12.2023 року (електронний підпис)

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2022 рік

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2022 рік (електронний підпис)

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2022 рік

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2022 рік (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.04.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.04.2023 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 09.03.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 09.03.2023 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 09.03.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 09.03.2023 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 17.02.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 17.02.2023 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 17.02.2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 17.02.2023 року (електронний підпис)

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2021 рік

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2021 рік (електронний підпис)

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2021 рік

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2021 рік (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 04.08.2022 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 04.08.2022 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 04.08.2022 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 04.08.2022 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 23.06.2022 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 23.06.2022 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 23.06.2022 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 23.06.2022 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну акціонерів (електронний підпис)

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2020 рік

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2020 рік (електронний підпис)

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2020 рік

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2020 рік (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2021 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2021 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2021 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2021 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 09.03.2021 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 09.03.2021 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 30.12.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 30.12.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 30.12.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 30.12.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.10.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.10.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.10.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.10.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.09.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.09.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.09.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 15.09.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" від 01.06.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" від 01.06.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" від 01.06.2020 року (Report)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" від 01.06.2020 року (Report) (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" від 01.06.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" від 01.06.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" від 01.06.2020 року (Report)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" від 01.06.2020 року (Report) (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року (Report)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року (Report) (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року (Report)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року (Report) (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року (Report)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2020 року (Report) (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року (Report)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2020 року (Report) (електронний підпис)

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2019 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2019 рік (електронний підпис)

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2019 рік (Report)

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2019 рік (Report) (електронний підпис)

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рік (електронний підпис)

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рік (Report)

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рік (Report) (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" від 17.02.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" від 17.02.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" від 17.02.2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" від 17.02.2020 року (електронний підпис)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (відомості про зміну складу посадових осіб) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (відомості про зміну складу посадових осіб) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (відомості про зміну складу посадових осіб) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (відомості про зміну складу посадових осіб) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів) від 25.04.2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів) від 25.04.2019 року

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2018 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2018 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2018 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2018 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Річний звіт емітента цінних паперів Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" за 2017 рік

Річний звіт емітента цінних паперів Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Річна інформація емітента цінних паперів Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" за 2016 рік 

Річна інформація емітента цінних паперів Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" за 2016 рік 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК ПЗУ Україна (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2015 рік

В зв'язку з заявою Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Гродзiцького Рафала про припинення повноважень, повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Гродзiцького Рафала з 19.01.2016 року було припинено.

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна " 19.01.16

В зв'язку з заявою Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Гродзiцького Рафала про припинення повноважень, повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Гродзiцького Рафала з 19.01.2016 року було припинено.

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" 19.01.16

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2014 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2014 рік

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 27.04.15

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" 27.04.15

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2014 рік

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2014 рік

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (Протокол № 46 від 01.12.2014 року) Пшемислава Домбровського, Томаша Тарковського та Нємєрку Славоміра було обрано Членами Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна".

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 36 від 01.12.2013 року) Пшемислава Домбровького, Томаша Тарковського та Нємєрку Славоміра було обрано Членами Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".

На пiдставi заяв вiд 17.11.2014 року Дарiуш Кшевiна, Домiнiка Збихорська та Мiхал Копровiч повідомили про припинення повноважень Членів Наглядової ради з 01.12.2014 року.

На пiдставi заяви вiд 09.06.2014 року Скуза Богуслав повiдомив про припинення повноважень Голови Наглядової ради.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (ПрАТ СК "ПЗУ Україна")

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (ПрАТ СК "ПЗУ Україна Страхування життя")

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" - фінансова звітність за 2013 рік

ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" - фінансова звітність за 2013 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Фінансова звітність ПрАТ СК ПЗУ Україна за 2012 р. у відповідності до принципів переходу до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Аудит попередньої фінансової звітності проведений ПрАТ "Делойт енд ТушЮкрейніан Сервісес Компані"

Фінансова звітність ПрАТ "СК ПЗУ Україна Страхування життя" за 2012 р. у відповідності до принципів переходу до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Аудит попередньої фінансової звітності проведений ПрАТ "Делойт енд ТушЮкрейніан Сервісес Компані" 

Звіт ПрАТ СК ПЗУ Україна за 2012 р  до НКЦПФР

Звіт ПрАТ СК ПЗУ Україна страхування  життя за 2012 р  до НКЦПФР

ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"

2011 рік - звітність

ПрАТ "СК "ПЗУ Україна страхування життя"

2011 рік - звітність