Оприлюднення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Річна інформація емітента цінних паперів Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" за 2016 рік 

Річна інформація емітента цінних паперів Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" за 2016 рік 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК ПЗУ Україна (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2015 рік

В зв'язку з заявою Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Гродзiцького Рафала про припинення повноважень, повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Гродзiцького Рафала з 19.01.2016 року було припинено.

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна " 19.01.16

В зв'язку з заявою Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Гродзiцького Рафала про припинення повноважень, повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Гродзiцького Рафала з 19.01.2016 року було припинено.

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" 19.01.16

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2014 рік

Річний звіт емітента ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2014 рік

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 27.04.15

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб) ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" 27.04.15

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2014 рік

Фінансова звітність ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2014 рік

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (Протокол № 46 від 01.12.2014 року) Пшемислава Домбровського, Томаша Тарковського та Нємєрку Славоміра було обрано Членами Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна".

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 36 від 01.12.2013 року) Пшемислава Домбровького, Томаша Тарковського та Нємєрку Славоміра було обрано Членами Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".

На пiдставi заяв вiд 17.11.2014 року Дарiуш Кшевiна, Домiнiка Збихорська та Мiхал Копровiч повідомили про припинення повноважень Членів Наглядової ради з 01.12.2014 року.

На пiдставi заяви вiд 09.06.2014 року Скуза Богуслав повiдомив про припинення повноважень Голови Наглядової ради.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (ПрАТ СК "ПЗУ Україна")

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (ПрАТ СК "ПЗУ Україна Страхування життя")

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" - фінансова звітність за 2013 рік

ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" - фінансова звітність за 2013 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Фінансова звітність ПрАТ СК ПЗУ Україна за 2012 р. у відповідності до принципів переходу до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Аудит попередньої фінансової звітності проведений ПрАТ "Делойт енд ТушЮкрейніан Сервісес Компані"

Фінансова звітність ПрАТ "СК ПЗУ Україна Страхування життя" за 2012 р. у відповідності до принципів переходу до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Аудит попередньої фінансової звітності проведений ПрАТ "Делойт енд ТушЮкрейніан Сервісес Компані" 

Звіт ПрАТ СК ПЗУ Україна за 2012 р  до НКЦПФР

Звіт ПрАТ СК ПЗУ Україна страхування  життя за 2012 р  до НКЦПФР

ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"

2011 рік - звітність

ПрАТ "СК "ПЗУ Україна страхування життя"

2011 рік - звітність

click fraud detection