Страхування від поломок машин та механізмів

Хто може виступати Страхувальником

Страхувальником може виступати юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які на законних підставах володіють, користуються, розпоряджаються машинами та обладнанням.

 

Що може бути застраховано

На страхування приймаються:

 • машини та обладнання, що пройшли тестування та перевірки, є справними та відповідають усім формально-юридичним вимогам (мають сертифікати, дозволи, технічні огляди);
 • апарати, машини, механічне обладнання та/чи технологічні установки відповідно до проектної документації.

На страхування можуть прийматися як окремі машини, так і повне машинне обладнання підприємства.

Страхування машин і устаткування від поломок здійснюється на випадок пошкодження та/чи загибелі машин та механізмів в результаті:

 • помилки в конструкції чи розрахунках, помилки при виробництві та монтажу, дефектів лиття та матеріалів при виготовленні машин та механізмів;
 • помилки в обслуговуванні та експлуатації, необережних дій чи недостатньої кваліфікації персоналу;
 • розриву (вибуху) в результаті дії відцентрової  сили;
 • короткого замикання чи інших видів дії енергії в результаті внутрішніх поломок, а саме перенавантаження, пошкодження ізоляції, дуговий розряд, перепади напруги в мережі електропостачання, індуктивний струм, механічна дія індуктивного струму;
 • недостачі води в котлах, парогенераторах;
 • неправильної експлуатації і неправильних показників вимірювальних та контрольних приладів;
 • фізичного вибуху;
 • стихійних явищ;
 • протиправних дій третіх осіб (включаючи вандалізм);
 • інших  зовнішніх та внутрішніх факторів, зазначених у договорі страхування за згодою сторін.

Страховий тариф становить 0,1-0,5% від страхової суми.

Розмір страхового тарифу залежить від:

 • розміру страхової суми та франшизи;
 • характеристик машин та механізмів, що приймаються на страхування;
 • умов експлуатації та зберігання машин та механізмів.
 • надійний страховий захист, що забезпечується перестрахуванням ризиків у провідних закордонних партнерів-перестраховиків;
 • індивідуальний підхід до визначення умов страхування для кожного клієнта;
 • цілодобова інформаційна підтримка.