Страхування заставного майна

Хто може виступати Страхувальником

Страхувальником може виступати фізичні особи, юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які є заставодавцями банку (позичальниками або майновими поручителями позичальника).

Вигодонабувачем є банк або інша кредитно-фінансова установа, що видає кредит, і якій належить право на отримання страхового відшкодування в розмірі заборгованості Страхувальника (позичальника) за кредитним договором.

 

Що може бути застраховано

 • будинки, споруди, окремі приміщення (включаючи конструктивні елементи, зовнішнє та внутрішнє оздоблення, вбудоване устаткування і комунікації);
 • виробниче, технологічне, торговельне, офісне обладнання й побутова техніка;
 • товарно-матеріальні цінності;
 • об’єкти незавершеного будівництва;
 • земельні ділянки;
 • інше майно. 

Страхування заставного майна здійснюється від наступних ризиків:

 • пожежа, удар блискавки, вибух;
 • стихійні явища;
 • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем внаслідок їх розриву або переповнення;
 • спринклерні системи;
 • крадіжка (крадіжка, розбій, грабіж);
 • протиправні дії третіх осіб;
 • транспортна шкода;
 • бій скла.

Страхова сума відповідає вартості майна та встановлюється на підставі звіту про оцінку майна або заставної вартості.

Договір страхування може укладатися на 1 рік або на строк дії договору застави.

Вартість страхування залежить від:

 • виду застрахованого майна;
 • переліку страхових ризиків;
 • розміру безумовної франшизи;
 • характеристик об’єктів страхування;
 • строку дії договору страхування
 • інших чинників, пов’язаних з умовами змісту й зберігання застрахованого майна.

Договір страхування укладається на підставі:

 • паспорту, ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб);
 • свідоцтва про реєстрацію, платіжних реквізитів, коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • документів, що підтверджують вартість майна;
 • документів, що підтверджують право власності (розпорядження, користування) майном;
 • переліку майна, що є предметом застави (іпотеки);
 • договору застави (іпотеки).