Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції/послуг

Хто може бути Страхувальником

Договір страхування відповідальності товаровиробника можуть укласти виробники товарів, продавці й виконавці робіт, послуг, які несуть відповідальність перед споживачами за якість продукції й виконуваних робіт.

Мета даного виду страхування полягає в захисті підприємств від фінансових втрат, з компенсацією шкоди, заподіяної споживачам їхньої продукції внаслідок виставлення останніми претензій.

 

Що може бути застраховано

 Майнові інтереси Страхувальника, пов’язані із зобов’язанням відшкодувати згідно з чинним законодавством України шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, а також збитки, пов'язані із страховим випадком, заподіяні недоліками продукції (послуг), що виробляється та/або реалізується.

Страхування відповідальності товаровиробника проводиться на випадок заподіяння тілесної або майнової шкоди третім особам через використання продуктів, товарів, послуг виробника в результаті:

 • прихованих конструктивних, технологічних, рецептурних й інших дефектів продукції;
 • дефектів або особливих властивостей матеріалів, обладнання, інструментів тощо, що використовувалися для виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг);
 • надання Страхувальником недостовірної, недоступної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію;
 • погіршення безпеки продукції при звичайних умовах її використання (зберігання, транспортування й утилізації) або робіт при звичайних умовах їхнього виконання;
 • інших причин, передбачених законодавством, що діє на території страхування.

Розмір страхових тарифів встановлюється в межах 0,01%-2%

Вартість страхування залежить від багатьох факторів:

 • характеру діяльності Страхувальника (товаровиробник, постачальник, продавець);
 • виду діяльності підприємства;
 • місця реалізації продукції (вітчизняний чи зарубіжний ринок);
 • характеру виробництва;
 • переліку страхових випадків;
 • річного обороту підприємства;
 • строку дії договору страхування;
 • ступеню небезпеки продукції, системи контролю за якістю виробів, що діють на підприємстві;
 • розміру страхової суми та франшизи;
 • суми позовів, що були подані до підприємства у попередні роки
 • інших факторів, що впливають на страховий ризик.
 • дозвільні документи на виробництво та реалізацію продукції;
 • сертифікати на товари, які підлягають обов’язковій сертифікації;
 • нормативно-технічна документація, відповідно до якої випускається продукція.
 • надійний страховий захист, що забезпечується перестрахуванням ризиків у провідних закордонних партнерів-перестраховиків;
 • індивідуальний підхід до визначення умов страхування для кожного клієнта;
 • цілодобова інформаційна підтримка.