Програма «СКАРБНИЧКА»

Програма «СКАРБНИЧКА» – ефективний інструмент заощадження грошових коштів, їх зберігання та інвестування.

Читати більше

Умови страхування за програмою «Скарбничка»

Страхувальник – дієздатна фізична особа, юридична особа.

Застрахована особа – фізична особа віком:

на дату початку дії договору страхування від 16 років до 70 років включно;
на дату закінчення строку дії договору страхування 75 років.

Страхувальник-фізична особа та застрахована особа можуть бути як однією особою, так і різними особами.

Страховий випадок:

 1. смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії програми страхування;
 2. дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми страхування.

Розмір страхових виплат:

 • у разі смерті застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала у період дії програми – у розмірі страхових внесків за основним страхуванням, фактично сплачених на момент настання страхового випадку + ДІД;
 • у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми – у розмірі 100% страхової суми за програмою «Скарбничка» + ДІД.
Страхові виплати збільшуються на розмір додаткового інвестиційного доходу (ДІД), отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя за цією програмою страхування.
 

Вигодонабувачі призначаються страхувальником за погодженням із застрахованою особою.

Строк дії договору страхування на умовах програми «Скарбничка»:

 • Мінімальний – 5 років;
 • Максимальний – 50 років.

Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.

Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Страхова сума:

 • Мінімальний розмір – 25 000 гривень
 • Максимальний розмір – не встановлюється.

Страховий внесок. Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від розміру страхової суми.

Періодичність сплати страхових внесків – щоквартально, два рази на рік, щорічно, одноразово.

Страхові тарифи встановлюються, виходячи зі строку дії договору страхування. Розмір страхового тарифу залежить від статі та віку застрахованої особи.

Андерайтинг відносно застрахованої особи відсутній.

Для укладення договору страхування необхідно заповнити заяву на страхування та надати копію паспорту та реєстраційного (ідентифікаційного) номеру.

Переваги програми «Скарбничка»:

 • можливість накопичити грошову суму без проведення оцінки ризику та стану здоров’я застрахованої особи;
 • відсутність виключень із страхових випадків;
 • податкові пільги для довгострокових договорів;
 • збільшення розміру страхової суми (індексація), завдяки чому зберігається реальна вартість грошей на момент страхової виплати;
 • отримання інвестиційного доходу.

Програма "Скарбничка" передбачає більш привабливі інвестиційні можливості, оскільки практично усі сплачені кошти відносяться на накопичення. На страхування за цією програмою приймаються фізичні особи без спеціальних вимог щодо проведення медичного та фінансового андерайтингу (оцінки ризику).