Програма «АКТИВ»

Програма основного страхування, що забезпечує застрахованій особі захист на випадок дожиття до закінчення дії договору страхування або передчасного відходу з життя.

Читати більше

Умови страхування за програмою «Актив»

Страхувальник – дієздатна фізична особа, юридична особа.

Застрахована особа – фізична особа віком:

 • на дату початку дії договору страхування від 16 років до 70 років включно;
 • на дату закінчення строку дії договору страхування 75 років.

Страхувальник-фізична особа та застрахована особа можуть бути як однією особою, так і різними особами.

Страховий випадок:

 • смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії програми страхування;
 • дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми страхування.

Страхова сума фіксована. Розміри страхових сум за обома страховими випадками є рівними.

Мінімальний розмір – 25 000 гривень.

Розмір страхових виплат:

 • у разі смерті застрахованої особи – у розмірі 100% страхової суми за програмою «Актив» + ДІД;
 • у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми – у розмірі 100% страхової суми за програмою «Актив» + ДІД.

Страхові виплати збільшуються на розмір додаткового інвестиційного доходу (ДІД), отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя за цією програмою страхування.

Вигодонабувачі призначаються страхувальником за погодженням із застрахованою особою.

Строк дії договору страхування на умовах програми «Актив»:

 • Мінімальний – 5 років;
 • Максимальний – 50 років.

Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.

Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Можливість підключення будь-яких додаткових програм страхування.

Скачати буклет "Програма Актив"

Страховий внесок

Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від розміру страхової суми.

Періодичність сплати страхових внесків – щоквартально, два рази на рік, щорічно, одноразово.

Страхові тарифи визначаються в індивідуальному порядку та залежать від статі, віку, професії, стану здоров’я застрахованої особи.

Для укладення договору страхування необхідно заповнити заяву на страхування та надати копію паспорту та реєстраційного (ідентифікаційного) номеру.

Переваги програми «Актив»:

 • поступове накопичення грошових коштів поряд із гарантованим страховим захистом;
 • податкові пільги для довгострокових договорів;
 • збільшення розміру страхової суми (індексація), завдяки чому зберігається реальна вартість грошей на момент страхової виплати;
 • отримання інвестиційного доходу;
 • гнучкі умови страхування, в т.ч. їх зміна в разі настання скрутної фінансової ситуації;
 • можливість переведення у пенсійну програму страхування.

Обмеження у прийнятті на страхування. На страхування не приймаються фізичні особи:

 • інваліди I групи;
 • онкологічно хворі;
 • хворі на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, а саме:
 • діагностований за останній рік до укладання договору інфаркт міокарда,
 • кардіоміопатії,
 • набуті вади серця,
 • хронічну серцеву недостатність ІІІ ступеню;
 • хворі на хронічну ниркову недостатність;
 • які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах із профілактики та боротьби зі СНІДом.