Програма «ДИТИНА»

Сумлінні батьки всіляко сприяють всебічному розвитку своєї дитини, розвивають її таланти, допомагають їй знайти своє місце в світі та своє покликання. Спеціально для таких батьків чи дідусів з бабусями, які «вкладають» душу й кошти в своїх дітей, PZU розробила програму страхування «ДИТИНА».

Читати більше

Умови страхування за програмою «Дитина»

Страхувальник – дієздатна повнолітня фізична особа.

Застрахована особа – дитина.

Вік застрахованої особи (дитини):

на дату початку дії договору страхування з 0 років до 17 років (включно);
на дату закінчення строку дії договору страхування 27 років.

Страхувальник-фізична особа та застрахована особа – різні особи.

Страховий випадок:

 1. смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії програми страхування;
 2. дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми страхування.

Розмір страхових виплат:

 • у разі смерті застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала у період дії програми – у розмірі страхових внесків за основним страхуванням, фактично сплачених на момент настання страхового випадку + ДІД;
 • у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми – у розмірі 100% страхової суми за програмою «Дитина» + ДІД.

Страхові виплати збільшуються на розмір додаткового інвестиційного доходу (ДІД), отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя за цією програмою страхування.

Вигодонабувачі призначаються страхувальником за погодженням із застрахованою особою. З метою захисту страхової виплати та забезпечення цільового її використання саме дитиною, вигодонабувачем призначається дитина (застрахована особа).

Строк дії договору страхування за програмою «Дитина»:

 • Мінімальний – 5 років;
 • Максимальний – 27 років.

Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.

Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Скачати буклет "Програма Дитина"

Страхова сума:
Мінімальний розмір – 15 000,00 грн.
Максимальний розмір – не обмежується.

Страховий внесок. Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від розміру страхової суми.

Періодичність сплати страхових внесків – щоквартально, два рази на рік, щорічно, одноразово.

Страхові тарифи встановлюються, виходячи зі строку дії договору страхування.
Розмір страхового тарифу залежить від статі та віку застрахованої особи.

Андерайтинг відносно застрахованої особи (дитини) відсутній.

Для укладення договору страхування необхідно заповнити заяву на страхування та надати копію паспорту та реєстраційного (ідентифікаційного) номеру Страхувальника та свідоцтва про надродження (паспорту) дитини.

Переваги програми «Дитина»:

 • можливість накопичити грошову суму для забезпечення майбутнього дитини без проведення оцінки ризику та стану здоров’я дитини;
 • можливість забезпечення захисту дитини від нещасного випадку: отримання додаткових коштів на оплату якісної медичної допомоги, подальшої реабілітації чи санаторно-курортного лікування;
 • податкові пільги для довгострокових договорів;
 • збільшення розміру страхової суми (індексація), завдяки чому зберігається реальна вартість грошей на момент страхової виплати;
 • отримання інвестиційного доходу.

Програма «Дитина» передбачає можливість підключення до основного страхування однієї програми додаткового страхування для захисту дитини – на випадок травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів у застрахованої особи в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії цього додаткового страхування. Розмір страхової суми за цією програмою не повинен перевищувати 100 000,00 грн.

До програми основного страхування «Дитина» рекомендується підключати додаткові програми страхування, що передбачають звільнення страхувальника (батька) від подальшої сплати страхових внесків за програмою «Дитина» у разі його передчасної смерті або постійної тривалої непрацездатності (інвалідності 1 або 2 групи). Таким чином, якщо страхувальника не стане, або він втратить здатність працювати та заробляти гроші, Страхова компанія гарантує отримання зазначеної у договорі страхування грошової суми (страхової виплати за програмою «Дитина») в кінці дії договору, незалежно від того, чи зможе страхувальник вчасно та у повному обсязі сплачувати страхові внески.