Пакет «ПРЕСТИЖ»

Забезпечити повноцінний страховий захист на всі випадки життя. Накопичити кошти на серйозну покупку.

Застрахована особа та Страхувальник – одна й та сама особа.

Термін страхування:

  • на 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 років
  • або до досягнення віку 50, 55, 60, 65, 70, 75 років

При цьому:

  • мінімальний термін — 10 років
  • максимальний — 50 років

Вступний вік:

  • мінімальний — 18 років
  • максимальний — 65 років

Програма звільнення від сплати внесків за накопиченням діє до досягнення Страхувальником 65 років. Включення цієї програми в пакет можливе, якщо вступний вік Страхувальника не перевищує 55 років.

Участь у додатковому інвестиційному доході (ДІД):
Починаючи з третього року дії Договору страхування, Страхова компанія у письмовій формі повідомляє Страхувальника про розмір ДІД, на який збільшується сума накопичень та виплата у разі дожиття або смерті Застрахованої особи.

Захист реальної вартості коштів, що накопичуються (індексування):
Страхова компанія щорічно пропонує Страхувальнику збільшення розміру страхових сум шляхом збільшення страхового внеску на коефіцієнт, який розраховується з урахуванням рівня інфляції в країні.

Страховий захист на такі випадки Страхова виплата
Дожиття до дати закінчення дії Договору страхування 100% СС* + ДІД
Травма від 1 до 100% СС
Непрацездатність в результаті НВ** (інвалідність І або ІІ гр.) 100% або 80% СС + звільнення від сплати внесків за накопиченням
Непрацездатність в результаті НВ (інвалідність ІІІ гр.) 60% СС
Непрацездатність в результаті хвороби (інвалідність І або ІІ гр.) Звільнення від сплати внесків за накопиченням
Відхід з життя в результаті хвороби 100% СС + ДІД
Відхід з життя в результаті НВ 100% CC + 100% CC + ДІД

* CC — страхова сума
** НВ — нещасний випадок (ДТП, пожежа, утоплення тощо)

Приклад розрахунку

Пакет страхових програм ПРЕСТИЖ
Застрахована особа = Страхувальник жінка, 30 років
Строк дії Договору 25 років
Щорічний страховий внесок 12 000 грн
Група ризику 1 група
Гарантована страхова сума 266 948,04 грн
Страхова сума з урахуванням ДІД по дожиттю 1 005 100,55 грн*

* Приклад наведено за умови припущення, що загальний інвестиційний дохід складає 15% річних протягом всього строку дії Договору страхування. Реальна величина інвестиційного доходу залежить від результатів інвестиційної діяльності Страхової компанії та кон’юнктури ринку. Результати інвестиційної діяльності та розмір інвестиційного доходу, отримані Страховою компанією в минулому, не гарантують отримання аналогічного доходу у майбутньому.