Пакет «ТАЛІСМАН»

Забезпечити персональний страховий захист на всі випадки життя.

Застрахована особа та Страхувальник можуть бути як однією особою, так і різними особами.

Термін страхування:

  • на 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 років
  • або до досягнення віку 50, 55, 60, 65, 70, 75 років

При цьому:

  • мінімальний термін — 10 років
  • максимальний — 50 років

Вступний вік Застрахованої особи:

  • мінімальний — 16 років
  • максимальний — 65 років

Вступний вік Страхувальника:

  • мінімальний — 18 років

Участь у додатковому інвестиційному доході (ДІД):
Починаючи з третього року дії Договору страхування, Страхова компанія у письмовій формі повідомляє Страхувальника про розмір ДІД, на який збільшується сума накопичень та виплата у разі дожиття або смерті Застрахованої особи.

Захист реальної вартості коштів, що накопичуються (індексування):
Страхова компанія щорічно пропонує Страхувальнику збільшення розміру страхових сум шляхом збільшення страхового внеску на коефіцієнт, який розраховується з урахуванням рівня інфляції в країні.

Страховий захист на такі випадки Страхова виплата
Дожиття Застрахованої особи до дати закінчення дії Договору страхування 100% СС* + ДІД
Травма Застрахованої особи від 1 до 100% СС
Відхід з життя Застрахованої особи 100% CC + ДІД

* CC — страхова сума

Приклад розрахунку

Пакет страхових програм ТАЛІСМАН
Застрахована особа = Страхувальник чоловік, 30 років
Строк дії Договору 25 років
Щорічний страховий внесок 12 000 грн
Група ризику 1 група
Гарантована страхова сума 280 971,22 грн
Страхова сума з урахуванням ДІД по дожиттю 1 054 635,39 грн*

Приклад наведено за умови припущення, що загальний інвестиційний дохід складає 15% річних протягом всього строку дії Договору страхування. Реальна величина інвестиційного доходу залежить від результатів інвестиційної діяльності Страхової компанії та кон’юнктури ринку. Результати інвестиційної діяльності та розмір інвестиційного доходу, отримані Страховою компанією в минулому, не гарантують отримання аналогічного доходу у майбутньому.