Пакет «МОЯ ДИТИНА»

Накопичити кошти для забезпечення своїй дитині "путівки в життя", та надати повноцінний страховий захист і дитині, і батькам. 

Термін страхування:

  • мінімальний — 10 років

Вступний вік Страхувальника:

  • мінімальний — 18 років
  • максимальний — 55 років

Програма звільнення від сплати внесків за накопиченням діє до досягнення Страхувальником 65 років. Включення цієї програми в пакет можливе, якщо вступний вік Страхувальника не перевищує 55 років.

Вступний вік для дитини:

  • мінімальний — від народження
  • максимальний — 17 років

Участь у додатковому інвестиційному доході (ДІД):
Починаючи з третього року дії Договору страхування, Страхова компанія у письмовій формі повідомляє Страхувальника про розмір ДІД, на який збільшується сума накопичень та виплата у разі дожиття або смерті Застрахованої особи.

Захист реальної вартості коштів, що накопичуються (індексування):
Страхова компанія щорічно пропонує Страхувальнику збільшення розміру страхових сум шляхом збільшення страхового внеску на коефіцієнт, який розраховується з урахуванням рівня інфляції в країні.

Страховий захист на такі випадки Страхова виплата
Дожиття дитини до дати закінчення дії Договору страхування 100% СС* + ДІД
Травма дитини** від 1 до 100% СС
Непрацездатність Страхувальника (інвалідність І або ІІ гр.) з будь-якої причини Звільнення від сплати внесків за накопиченням
Відхід з життя Страхувальника з будь‑якої причини Звільнення від сплати внесків за накопиченням

* CC — страхова сума
** CC по травмі дитини дорівнює СС по накопиченню, але не більше 100 000 грн.

У разі відходу з життя дитини здійснюється повернення сплачених страхових внесків за накопиченням (основним страхуванням) + ДІД.

Приклад розрахунку

Пакет страхових програм МОЯ ДИТИНА
Застрахована особа дитина, 1 рік
Страхувальник чоловік, 30 років
Строк дії Договору 20 років
Щорічний страховий внесок 12 000 грн
Гарантована страхова сума по дожиттю 233 879,47 грн
Страхова сума з урахуванням ДІД по дожиттю 668 541, 94 грн*
Страхова сума по травмі дитини 100 000 грн

* Приклад наведено за умови припущення, що загальний інвестиційний дохід складає 15% річних протягом всього строку дії Договору страхування. Реальна величина інвестиційного доходу залежить від результатів інвестиційної діяльності Страхової компанії та кон’юнктури ринку. Результати інвестиційної діяльності та розмір інвестиційного доходу, отримані Страховою компанією в минулому, не гарантують отримання аналогічного доходу у майбутньому.