Затримано рейс/поїзд/автобус

Дії застрахованої особи під час настання випадку, що може вважатися страховим:

1. Звернутися до асистуючої компанії за вказаними у полісі номерами телефонів.

2. Під час звернення необхідно повідомити:

 • номер Договору страхування;
 • прізвище та ім’я Страхувальника/Застрахованої особи;
 • місце знаходження Страхувальника/Застрахованої особи (країна, місто, контактний телефон);
 • докладний опис обставин випадку

3. Після повернення на Україну, надати в Страхову компанію наступні документи:

 • заява про настання страхового випадку та страхову виплату (Заповнюється в офісі Страховика)
 • оригінал Договору страхування або його копію
 • копія паспорту громадянина України або іншої країни, якщо Страхувальник/Застрахована особа має інше громадянство
 • оригінал або копію закордонного паспорту з відмітками про перетин кордону
 • оригінал або копію свідоцтва про народження, якщо вік Застрахованої особи – до 16-ти років
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • документи, що підтверджують відміну авіарейсу або його затримку на певний час (відмітка на квитку, довідка з аеропорту або від авіакомпанії тощо з зазначенням точного часу затримки);
 • документи, що підтверджують оплату придбання їжі та проживанні в готелі.

4. Протягом 15 робочих днів отримати страхову виплату.