Загибель тварин та птиці

Послідовність дій у разі настання випадку, що може вважатися страховим:

1. Негайно повідомити страховика про настання страхового випадку за телефоном 0-800-503-115, або 311 для абонентів мобільних операторів (вартість дзвінків згідно з тарифами операторів).

2. Письмово повідомити страховика шляхом подання заяви із зазначенням обставин події й характеру збитків, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати настання цієї події. Страховик може бути повідомлений телефонним зв’язком, письмово, факсимільним зв’язком або електронною поштою.

3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання всіх необхідних документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитку, Страховик складає страховий акт із визначенням розміру збитків;

4. Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі страхового акта протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів із дня його складення.

Документи, необхідні для виплати:

  • Заява про страхову виплату;
  • Акт перевірки причин загибелі (знищення), вимушеного забою, захворювання застрахованих тварин, який складається Страховиком у присутності Страхувальника (його належним чином уповноваженого представника);
  • Документи компетентних органів, що стосуються обставин страхового випадку, зокрема:
  • Висновки, акти або довідки служби державної ветеринарної медицини щодо причин загибелі, вимушеного забою, захворювання: протокол розтину трупа тварин; витяг із звіту про інфекційні захворювання встановленого зразка; довідка про захворювання тощо;
  • Постанова про порушення кримінальної справи у випадку настання страхового випадку внаслідок протиправних дій третіх осіб;
  • Довідки гідрометеослужби, органів державної пожежної охорони або інших уповноважених установ, до компетенції яких відносяться події, що призвели до настання страхового випадку;
  • Бухгалтерські документи, що підтверджують вартість продукції, репродукції, кількість і вікову групу тварин та які необхідні для визначення розміру прямих збитків та виплати страхового відшкодування;
  • Документи, що підтверджують здачу страхувальником тварин на вимушений забій та отриману за це суму компенсації;
  • Довідка про середні ціни закупівлі м’яса або купівлі-продажу тварин виду, породи та віку, що відповідають виду, породі та віку застрахованих тварин, які склалися в регіоні перебування застрахованих тварин на день страхового випадку.