Програма «РАНТЬЄ 10»

Програма страхування «РАНТЬЄ 10» є програмою довічного страхування, яка може стати запорукою стабільного та гідного життя у похилому віці.

Читати більше

Умови страхування за програмою «Рантьє 10»

Страхувальник – дієздатна фізична особа, юридична особа.

Застрахована особа – фізична особа віком:

на дату початку дії договору страхування від 18 років до 64 років включно;
на дату закінчення строку дії договору страхування 65 років.

Страхувальник-фізична особа та застрахована особа можуть бути як однією особою, так і різними особами.

Страховий випадок:

 1. смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала:
  • у періоді накопичення (період між початком дії програми та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат (ануїтету));
  • протягом гарантованого періоду виплат. Гарантований період виплат – перші 10 (десять) років з дня досягнення застрахованою особою віку, визначеного програмою;
 2. досягнення застрахованою особою віку, який визначено у програмі, з подальшою довічною виплатою ануїтету.

Розмір страхових виплат:

 • У разі досягнення визначеного програмою віку страхова виплата здійснюється у розмірі 100% річного ануїтету, з періодичністю – щомісячно або щоквартально, або два рази на рік, або щорічно + ДІД.
 • У разі смерті застрахованої особи у періоді накопичення, вигодонабувачам або спадкоємцям здійснюється виплата у розмірі математичних резервів, сформованих за даною програмою.
 • У разі смерті застрахованої особи протягом гарантованого періоду виплат вигодонабувачам або спадкоємцям виплата здійснюється або одноразово в розмірі недоотриманих ануїтетів, або з періодичністю та у розмірі ануїтетів, зазначених у програмі, з дня смерті і до закінчення гарантованого періоду виплат.

Страхові виплати збільшуються на розмір додаткового інвестиційного доходу (ДІД), отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя за цією програмою страхування.

Вигодонабувачі призначаються страхувальником за погодженням із застрахованою особою.

Строк дії договору страхування на умовах програми «Рантьє 10» – довічно.

Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.

Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Страхова сума: не встановлюється.

Страховий внесок. Мінімальний розмір страхового внеску встановлюється в залежності від періодичності сплати:

 • при щоквартальній оплаті – 600,00 грн.,
 • при оплаті два рази на рік – 1 000,00 грн.,
 • при щорічній оплаті – 2 000,00 грн.

Періодичність сплати страхових внесків – щоквартально, два рази на рік, щорічно, одноразово.

Страхові тарифи визначаються в індивідуальному порядку та залежать від статі, віку, професії, стану здоров’я застрахованої особи.

Для укладення договору страхування необхідно заповнити заяву на страхування та надати копію паспорту та реєстраційного (ідентифікаційного) номеру.

Завдяки програмі «РАНТЬЄ 10» можна вирішити найскладнішу та найболючішу проблему «життя на схилі віку», що, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, рано чи пізно торкнеться кожного з нас. Регулярні страхові виплати понад державну соціальну пенсію – можливість підтримувати звичний рівень життя, не відмовляти собі у речах, які були доступними під час трудової діяльності, отримувати якісне медичне обслуговування, та, врешті-решт, не стати тягарем для власних дітей.

Переваги програми «Рантьє 10»:

 • гарантована додаткова фінансова прибавка до державної пенсії;
 • відсутність виключень із страхових випадків;
 • відсутність обмежень у прийнятті на страхування щодо стану здоров’я застрахованих осіб;
 • податкові пільги для довгострокових договорів;
 • збільшення розміру страхової суми (індексація), завдяки чому зберігається реальна вартість грошей на момент страхової виплати;
 • отримання інвестиційного доходу.