Вперше в історії компанії PZU валова підписана страхова премія перевищила суму 20 млрд злотих

За результатами 2016 року Група PZU досягла рекордного зростання валової підписаної страхової премії при одночасному збільшенні операційного прибутку в порівнянні з попереднім роком, а також збільшила частку на страховому ринку і закріпила свої позиції у банківському секторі.

 • Зростання валової підписаної страхової премії Групи PZU на 10,1% порівняно з попереднім роком сягнуло рекордної суми 20 219 млн. злотих
 • Зниження показника адміністративних витрат для польських страхових компаній на 0,7 процентного пункту в порівнянні с попереднім роком до розміру 8,1%
 • Зростання консолідованого прибутку від операційної діяльності до рівня 3 034 млн. злотих у порівнянні з 2 940 млн. злотих у 2015 році (+3,2%)

- Минулий рік був роком, повним викликів, амбітних проектів і значних успіхів. У нас є пристрасть стартапу і сила фінансового гіганта. Добрі фінансові результати PZU за 2016 рік - це результат послідовно втілюваної стратегії. Згідно з концепцією цієї стратегії ми зосередились на розбудові позиції у сфері нашої основної страхової діяльності. Використовуючи покращення ситуації на ринку і ефективні структури ми продали більше, ніж на 700 тис. полісів автострахування, порівняно з минулим роком. В результаті наша частка на майновому ринку зросла на 3,0 відсоткові пункти у порівнянні з минулим роком, а валова підписана страхова премія за цей період збільшилась на 20,4%, фіксуючи таким чином динаміку, якої не було в PZU протягом багатьох років. Ми зміцнили фундамент і визначили напрями діяльності, щоб у найближчій перспективі Група PZU перетворилась не тільки на найбільшу фінансову групу Центральної і Східної Європи, але також на найбільш інноваційну, стабільну і рентабельну групу, яка доставляє продукти у сфері страхування, здоров’я, управління активами і банківської діяльності, - говорить Міхал Крупіньський, голова Правління PZU.

У 2016 році PZU зібрала 20 219 млн. злотих валової підписаної премії, що означає збільшення валової підписаної премії на 10,1% у порівнянні з минулим роком. Найбільша динаміка була зафіксована у секторі автострахування, де зростання у порівнянні з минулим роком склало 34,4% і сягнуло суми 7 050 млн. зл. Одночасно показник адміністративних витрат (для польських страхових компаній в Групі) зменшився на 0,7 процентних пункти у порівнянні з минулим роком і становив 8,1%.

- Про силу PZU свідчить також позиція лідера на ринку страхування життя, - говорить Павел Сурувка, голова правління компанії PZU Życie SA, - Ми не маємо наміру зменшувати темпи. На ринку страхування життя ще в поточному році збільшуємо нашу присутність в секторі малих і середніх підприємств. Ми постійно покращуємо нашу пропозицію у секторі страхування здоров’я, де кількість наших клієнтів зросла на 300 тис. Дистрибуцію наших продуктів здійснюють 1 800 відділень, які мають вже понад 1,3 млн. клієнтів, - додає Павел Сурувка.

Консолідований прибуток від операційної діяльності Групи PZU за підсумками 2016 року становив 3 034млн. злотих в порівнянні з 2 940 млн. злотих у 2015 році. Чистий прибуток акціонерів материнської компанії становив 1 947 млн. зл., а показник рентабельності власного капіталу (ROE) становив 15% в порівнянні з 2 343 млн. злотих і 18,0% за підсумками 2015 року.

- У 2016 році ми зафіксували зростання, порівняно з минулим роком, валової підписаної страхової премії Групи на 1 860 млн. злотих, при цьому ми зберегли обмежувальну витратну дисципліну, яка призвела до зменшення постійних витрат майже на 80 млн. злотих. На отриманий нами чистий прибуток у розмірі 1 947 млн. злотих вплив мали більш високий рівень компенсацій у аграрному страхуванні у першому півріччі і переоцінка пакету акцій Групи Azoty (Азоти), що повністю викладена у фінансовому результаті. Одночасно варто зазначити, що на порівнянність результатів вплинуло також введення у лютому 2016 року податку на активи фінансових установ, - говорить Томаш Кулік, фінансовий директор PZU.

8 грудня 2016 року PZU спільно з PFR (Польський Фонд Розвитку) підписала з UniCredit S.p.A. договір щодо продажу 32,8% акцій Банку Pekao S.A. (Банк Пекао С.А.) на загальну суму 10,6 млрд. злотих. Ця трансакція ймовірно буде завершена у другому кварталі 2017 року.

- Pekao - це інвестиційні активи високої якості, які характеризують як високий прибуток, так і стабільний показник виплати дивідендів. Беручи до уваги рекомендації Правління Pekao щодо планової виплати дивідендів за 2016 рік та ціну пакета, який придбаває PZU, орієнтовна норма дивіденду буде становити понад 7%, - говорить Міхал Крупіньський, голова Правління PZU.

З моменту підписання договору збільшилась капіталізація Pekao, вже у лютому 2017 року ціна перевищила 142 злотих, що означає збільшення вартості пакету, придбаного PZU, більш, ніж на 1 млрд. злотих. Включення Pekao до Групи PZU також суттєво збільшить потенціал у сфері дистрибуції страхових і інвестиційних продуктів. Потенціал продажу Pekao i Alior Bank – це близько 9,5 млн. клієнтів і 2 700 відділень. Накладаючи на це можливість крос-продажів в межах страхового, інвестиційного, ощадного і банківського бізнесу PZU може отримати ряд можливостей, які зможуть генерувати додану вартість на рівні всієї Групи.

Детальне підведення підсумків за результатами діяльності PZU за 2016 рік

Позитивний вплив на фінансові результати діяльності Групи PZU у 2016 році мали:

 • збільшення валової підписаної премії у групі страхування транспортних засобів у сегменті масового і корпоративного клієнта;
 • підвищення рентабельності у продовженому колективному і індивідуальному страхуванні;
 • збільшення частки на ринку страхування майна та життя з періодичною сплатою страхової премії;
 • збільшення продажів у сфері охорони здоров’я;
 • зменшення адміністративних видатків у сегментах страхової діяльності у Польщі завдяки дотриманню витратної дисципліни.

Негативний вплив на результати за цей період мали такі події:

 • нижча рентабельність у сегменті корпоративного страхування внаслідок збільшення збитковості;
 • негативні наслідки зимування у аграрному страхуванні;
 • значно нижчий результат у інвестиціях з головного портфеля, перед усім внаслідок переоцінки пакету акцій Групи Azoty SA;
 • введення податку на фінансові установи з 2016 року.

На порівнянність результатів і балансової суми з попереднім роком суттєво вплинув початок консолідації Alior Bank (Банку Алор) в грудні 2015 року та трансакція щодо придбання Alior Bank виділеної частини Банку BPH, що охоплює його основну діяльність. Вклад банківського сегменту до результату операційної діяльності Групи PZU становить суму 691 млн. злотих. Балансова сума Групи PZU зросла майже на 20 млрд. злотих, а міноритарні частки збільшились майже на 2 млрд. злотих (станом на 31 грудня 2016 року), при цьому це відбулося головним чином внаслідок об’єднання Alior Bank з виділеною частиною Банку BPH, яке відбулося 4 листопада 2016 року.

Премії

У 2016 році Група PZU зібрала валові страхові премії у розмірі 20 219 млн. злотих, що на 10,1% більше, ніж у 2015 році. Це результат більшого на 1 433 млн. злотих обсягу продажів у сегменті масового клієнта (за винятком премії між сегментами). Також збільшилась (на 371 млн. злотих) премія у сегменті корпоративного клієнта (з виключенням премії між сегментами), головним чином за рахунок надходжень з сегменту страхування транспортних засобів. На зростання премій вплинуло збільшення продажів у сегменті продовженого колективного і індивідуального страхування (серед іншого, у зв’язку з розвитком колективного страхування життя). Зростанням, у порівнянні з минулим роком, відзначились також закордонні компанії (товариства).

Інвестиції

У 2016 році чистий дохід від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 3 587 млн. злотих у порівнянні з 1 739 млн. злотих у 2015 році (зростання на 106,3%). Більший результат – це, передусім, наслідок врахування діяльності банківського сектора (серед іншого, доходів за відсотками, в тому числі, доходів від кредитів та торгівельних операцій) в результаті початку консолідації Alior Bank. Після врахування витрат на сплату відсотків і виключення впливу Alior Bank і пакету Групи Azoty, чистий дохід від інвестиційної діяльності у 2016 році склав 1 454 млн. злотих і був вищим від результату за минулий рік на 74 млн. злотих.

У 2016 році зафіксовано кращий результат від інструментів капіталу, особливо в зв’язку з покращенням кон’юнктури на Фондовій Біржі – зростання індексу WIG на 11,4% в порівнянні з падінням на 9,6% у попередньому році. Позитивні зміни частково були компенсовані зниженням результату від процентних фінансових активів, що оцінюються в справедливій вартості у зв’язку з падінням цін на польські казначейські облігації.

Відшкодування і виплати

У 2016 році чиста вартість відшкодувань і виплат та приросту резервів Групи PZU склала 12 732 млн. злотих, що на 7,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Зміна чистого розміру відшкодувань і виплат відбулась за рахунок збільшення розміру відшкодувань і виплат у групі страхування від інших майнових збитків у сегменті масового клієнта, головним чином – при страхуванні дотаційного вирощування сільськогосподарських культур і збільшення вартості відшкодування і виплат за страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів у сегменті масового клієнта, в основному – внаслідок збільшення портфеля страхування.

Адміністративні і аквізиційні витрати

Адміністративні витрати Групи у 2016 році сформувались на рівні 2 843 млн. злотих у порівнянні з 1 658 млн. злотих у 2015 році, тобто вони на 71,5% вищі, ніж у попередньому році. У зв’язку з початком процесу консолідації Alior Bank витрати Групи PZU зросли на 1 199 млн. злотих. Одночасно зафіксовано позитивний результат в порівнянні з минулим роком в сегментах страхової діяльності у Польщі завдяки дотриманню високої витратної дисципліни.

Аквізиційні витрати у 2016 році зросли на 237 млн. злотих у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і досягли рівня 2 613 млн. злотих. Це результат збільшення обсягів продажів у сегменті масового і корпоративного клієнта.

Прибуток

У 2016 році Група PZU отримала валовий прибуток у розмірі 3 031 млн. злотих у порівнянні з 2 944 млн. злотих в попередньому році (зростання на 3,0%). Чистий прибуток, що припадає на акціонерів компанії, склав 1 947 млн. злотих порівняно з 2 343 млн. злотих у 2015 році (зниження на 16,9%).

Власний капітал

Станом на кінець 2016 року вартість консолідованого власного капіталу становила 17 127 млн. злотих і була вищою у порівнянні з кінцем 2015 року (зростання на 13,3%). Збільшення консолідованого власного капіталу стосувалось міноритарних часток, вартість яких, у зв’язку з емісією акцій банком Alior Bank у І півріччі 2016 року і об’єднанням з виділеною частиною банку BPH, зросла в порівнянні з кінцем 2015 року на 87,6% і становила 4 117 млн. злотих. Капітал, який належить акціонерам материнської компанії, зберігся на рівні близькому до попереднього року і становив 13 010 млн. злотих.

Рентабельність власного капіталу (ROE)

За результатами 2016 року рентабельність власного капіталу материнської компанії (PZU) сформувалась на рівні 15,0%. Показник ROЕ знизився на 3,0 відсоткові пункти у порівнянні з попереднім роком головним чином внаслідок переоцінки пакету акцій Групи Azoty SA, частково компенсованої за рахунок позитивного внеску прибутку банку Alior Bank до результату, що припадає акціонерам материнської компанії.

Платоспроможність за Solvency II

З 1 січня 2016 року законом від 11 вересня 2015 року «Про страхову і перестрахувальну діяльність» на польське правове поле впроваджено нові вимоги до капіталу - Solvency II. Станом на кінець третього кварталу 2016 року оціночний показник платоспроможності (який розраховується за стандартною формулою Solvency II) становив 252,6%. Настільки високий показник ставить Групу PZU в один ряд із страховими групами з найвищою силою капіталу.

Дані стосовно Solvency II станом на кінець 2016 року (відповідно до ст. 412, п.1 та ст. 489, п.3, пп. 1 закону «Про страхову діяльність») будуть доступні у річному звіті про платоспроможність і фінансовий стан на рівні групи, який буде складений відповідно до принципів Платоспроможність ІІ і опублікований не пізніше 1 липня 2017 року.

повернутися
Інші публікації
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше
Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Оформлюйте поліс онлайн та беріть участь у акції від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк».

Детальніше
Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

МТСБУ встановила нові розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Детальніше