У третьому кварталі PZU збільшила чистий прибуток на 27%

Група PZU у III кв. 2016 року отримала 649 млн. злотих консолідованого чистого прибутку (який відноситься до материнської компанії) у порівнянні з 511 млн. злотих за аналогічний період 2015 року (ріст на 27%). Це дало можливість досягти кумулятивного прибутку за 9 місяців 2016 року в розмірі 1 309 млн. злотих. Валова підписана премія за три квартали зросла на 9,2% у вимірі рік до року до рівня 14 706 млн. злотих, при цьому адміністративні витрати зменшилися на 5,7% до 1 126 млн. злотих (за винятком адміністративних витрат банку Alior Bank). Частка в ринку страхування життя з періодичною сплатою премії досягла рекордних 45%. 

„Після складної першої половини року, коли ми мали справу з тиском на інвестиційний результат і високими виплатами відшкодувань за сільськогосподарським страхуванням, у III кварталі поточного року ми повернулися до значно вищої рентабельності, яка вимірюється за чистим прибутком. Ми заробили 649 млн. злотих – це майже стільки ж, скільки за усе перше півріччя. Якщо на фінансові ринки повернеться передбачуваність, то у наступні періоди ми повинні більше відчути наслідки зростаючої премії і зменшення витрат на страхову діяльність, що дає можливість більш оптимістично дивитися на весь поточний рік – говорить Міхал Крупінський, голова правління PZU. І додає: - На початку жовтня поточного року ми оголосили політику дивідендів, яка покликана забезпечити кошти на реалізацію стратегічних цілей щодо розвитку PZU і дає можливість привабливої прибутковості для акціонерів у вигляді дивідендів. І оголошена стратегія, і рішення правління, а також зміни в організації, були позитивно оцінені аналітиками агентства Standard & Poor’s, яке після позитивної перевірки в рамках т. зв. стрес-тестування, підтвердило рейтинг PZU на рівна A-, тобто найвищому для польської компанії.

Томаш Кулік, фінансовий директор PZU, підкреслює: - Нам вдається збільшувати свої частки в ринках. Ми здобули рекордні 45% частки в ринку страхування життя з періодичною сплатою премії. Рентабельність групового і індивідуального пролонгованого страхування залишається на дуже високому рівні. У третьому кварталі ми збільшили маржу операційного прибутку у цьому сегменті до 24,4%. У автострахуванні, незважаючи на ріст премій, нам ще треба трохи почекати на покращення результатів. У цьому аспекті сильна дисципліна при здійсненні витрат може бути ключем до пропонування нашим клієнтам у Польщі привабливих цінових рішень, незважаючи на значне підвищення цін на ринку. Тому радує послідовне покращення показників адміністративних витрат. На кінець III кварталу поточного року коефіцієнт адміністративних витрат [[1]] польських страхових компаній знизився на 0,7 п. у вимірі рік до року до розміру 7,7%”

Підсумкові результати PZU за III квартали 2016 року

Вплив на діяльність Групи PZU за III кв. 2016 року (у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року) мали наступні події:

  • ріст валової підписаної премії в групі автострахування у сегменті масового і корпоративного клієнта внаслідок збільшення середнього розміру премії і кількості страховок, а також 
    в груповому і індивідуально пролонгованому страхуванні, зокрема, у сфері «здоров’я»;
  • вища рентабельність у сегменті корпоративного страхування як наслідок зменшення обсягу відшкодуваннь і виплат нетто при одночасному збільшенні заробленої нетто-премії;
  • нижча рентабельність у сегменті масового страхування, пов’язана в основному зі збільшенням збитковості у сільськогосподарському страхуванні внаслідок виникнення численних збитків, викликаних природними явищами (негативні наслідки зимування);
  • нижчі доходи від інвестиційної діяльності (без врахування діяльності банків), зокрема, в результаті переоцінки пакету акцій Групи Azoty з портфеля довгострокових акцій;
  • дисципліна у здійсненні витрат.

На порівнянність результатів і балансової суми у вимірі рік до року суттєво вплинув початок консолідації банку Alior Bank у грудні 2015 року. В результаті цієї операції балансова сума зросла на близько 45 млрд. злотих, а некотролюючі частки участі досягли розміру 3,9 млрд. злотих (станом на 30 вересня 2016 року).

Премії

За результатами III кварталів 2016 року Група PZU зібрала валові премії у розмірі 14 706,3 млн. злотих, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Це результат більшого на 946,1 млн. злотих обсягу продажів у сегменті масового клієнта. Збільшилися також (на 245,8 млн. злотих) надходження премій у сегменті корпоративного клієнта, у тому числі, в основному, у сфері автострахування. На ріст премій вплинули також більші обсяги продажу у сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування (на 68,1 млн. злотих), за рахунок розвитку групового ризикового страхування і росту премії, отриманої за договорами страхування здоров’я, які укладаються у формі групового страхування.

Інвестиції 

За результатами III кварталів 2016 року чистий дохід з інвестиційної діяльності [[2]] Групи PZU склав 2 702,9 млн. злотих у порівнянні з 1 410,1 млн. злотих за аналогічний період 2015 року (ріст на 91,7%). Вищі результати за III кв. 2016 року – це в першу чергу наслідок врахування діяльності, здійснюваної банківським сектором (у тому числі, доходів за відсотками, включно з кредитами, і доходів від торгівельних операцій) внаслідок початку консолідації банку Alior Bank. Без врахування банківської діяльності рівень доходів з інвестиційної діяльності був нижчим, ніж за аналогічний період попереднього року, в основному через нижчу оцінку пакета акцій Групи Azoty з портфеля довгострокових активів. Вплив цих факторів було частково компенсовано вищою оцінкою відсоткових фінансових інструментів (вигідніша ситуація на ринку при вищому рівні активів у портфелі).

Однак простежується значне збільшення інвестиційних доходів Групи PZU у самому III кварталі, у якому вони склали 673,6 млн. злотих (без врахування банківської діяльності). Це майже вдвічі більше, ніж у першому півріччі 2016 року і значно краще у порівнянні з 135,2 млн. злотих за аналогічний період попереднього року (після виключення події разового характеру – продажу акцій PZU Litwa, яка мала 165,5 млн. злотих позитивного впливу на результати інвестиційної діяльності). Значно кращі результати пояснюються, зокрема, вищою оцінкою портфелів акцій.

Відшкодування і виплати

За результатами III кварталів 2016 року чистий обсяг відшкодувань і виплат разом зі збільшенням резервів Групи PZU склав 9 771,3 млн. злотих, що на 7,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Зміна чистого обсягу відшкодувань і виплат відбулася за рахунок: збільшення розмірів відшкодувань і виплат у групі страхування від інших майнових збитків у сегменті масового клієнта, у тому числі, в основному, страхування дотаційних сільськогосподарських угідь, а також збільшення розмірів відшкодувань і виплат за страхуванням автоцивільної відповідальності в сегменті масового клієнта.

Адміністративні і аквізиційні витрати

Адміністративні витрати Групи за результатами ІІІ кварталів 2016 року сформувалися на рівні 1 884,1 млн. злотих у порівнянні з 1 194,0 млн. злотих за аналогічний період 2015 року, тобто були на 57,8% вищими у порівнянні з попереднім роком.

Таке збільшення пов’язане, головним чином, з початком консолідації банку Alior Bank, витрати Групи PZU зросли через це на 757,7 млн. злотих. У той же час зафіксовано позитивний ефект у порівнянні з попереднім роком у сегментах страхової діяльності в Польщі у зв’язку з дотриманням суворої дисципліни при здійсненні витрат.

Аквізиційні витрати за III кв. 2016 року зросли на 176,3 млн. злотих у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Такий приріст, зокрема, був результатом збільшення обсягів продажу в сегменті масового і корпоративного клієнта.

Прибуток

За результатами III кварталів 2016 року Група PZU отримала валовий прибуток у розмірі 1 957,9 млн. злотих у порівнянні з 2 279,8 млн. злотих у попередньому році (зниження на 14,1%). Чистий прибуток досяг розміру 1 508,0 млн. злотих, що на 17,7% менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Чистий прибуток, який відноситься до акціонерів материнської компанії, склав 1 308,5 млн. злотих у порівнянні з 1 832,5 млн. злотих у 2015 році (зниження на 28,6%).

Без врахування двох ключових подій разового характеру (відшкодування за сільськогосподарським страхуванням і результати продажу PZU Litwa), чистий прибуток досяг рівня, співставного з рівнем 2015 року.

 

Рентабельність власного капіталу (ROE)

Станом на 30 вересня 2016 року консолідований розмір власного капіталу склав 16 267,8 млн. злотих i був вищий, ніж на кінець 2015 року (зріст на 7,6%). Збільшення консолідованого власного капіталу стосувалося неконтролюючих часток участі, які у зв’язку з випуском акцій банком Alior Bank у I півріччі 2016 року досягли розміру 3 891,1 млн. злотих i зросли на 77,3% у порівнянні з кінцем 2015 року. Капітал, який належить акціонерам материнської компанії, зменшився на 764,7 млн. злотих у порівнянні з попереднім роком – внаслідок розподілу прибутку за 2015 рік, у тому числі призначення на виплату дивідендів 1 796,1 млн. злотих, що частково компенсувалося прибутком, отриманим протягом 3 кварталів 2016 року.

За результатами III кв. 2016 року рентабельність власного капіталу Групи PZU склала 13,8%. Коефіцієнт ROE (в річному обчисленні) знизився на 5,3 п. у порівнянні з попереднім роком.

Платоспроможність за Solvency II

З 1 січня 2016 року законом від 11 вересня 2015 р. про страхову і перестрахувальну діяльність у правовому режимі Польщі запроваджено нові вимоги до капіталу – Solvency II. Станом на кінець І півріччя 2016 року оціночний коефіцієнт платоспроможності (який розраховується за стандартною формулою Solvency II) склав 256,3%. Настільки високі показники ставлять Групу PZU в один ряд зі страховими групами з найвищою силою капіталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Специфікація

Період 9 місяців

 

 

(в млн. злотих)

що закінчується на дату

 

 

 

30.09.2016

30.09.2015

 

 

1.

Валова підписана страхова премія

14 706,3

13 461,3

 

 

2.

Чистий обсяг страхових відшкодувань і виплат і зміна стану технічних страхових резервів

(9 771,3)

(9 079,7)

 

 

3.

Дохід від інвестиційної діяльності, у тому числі:

2 702,9

1 410,1

 

 

3a.

Чистий дохід від інвестицій

3 051,6

1 233,3

 

 

3b.

Нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій

(444,4)

237,4

 

 

3c.

Зміна нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

95,7

(60,5)

 

 

4

Витрати на сплату відсотків

(574,9)

(85,3)

 

 

5.

Чистий прибуток, у тому числі:

1 508,0

1 832,4

 

 

5a.

прибуток, який відноситься до акціонерів материнської компанії

1 308,5

1 832,5

 

 

5b.

прибуток, який відноситься до власників некотролюючих часток

199,5

(0,1)

 

 

6.

Власний капітал

16 267,8

12 369,7

 

 

7.

Фінансові активи разом з інвестиційною нерухомістю

93 863,2

58 013,6

 

 

8.

Активи усього

112 913,9

67 500,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Коефіцієнт адміністративних витрат розраховується наступним чином: адміністративні витрати / зароблена премія нетто

[2] Чистий дохід від інвестиційної діяльності включає чистий дохід від інвестицій,  нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій і зміну нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

повернутися
Інші публікації
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше
Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Оформлюйте поліс онлайн та беріть участь у акції від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк».

Детальніше
Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

МТСБУ встановила нові розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Детальніше