В третьем квартале PZU увеличила чистую прибыль на 27%

Група PZU у III кв. 2016 року отримала 649 млн. злотих консолідованого чистого прибутку (який відноситься до материнської компанії) у порівнянні з 511 млн. злотих за аналогічний період 2015 року (ріст на 27%). Це дало можливість досягти кумулятивного прибутку за 9 місяців 2016 року в розмірі 1 309 млн. злотих. Валова підписана премія за три квартали зросла на 9,2% у вимірі рік до року до рівня 14 706 млн. злотих, при цьому адміністративні витрати зменшилися на 5,7% до 1 126 млн. злотих (за винятком адміністративних витрат банку Alior Bank). Частка в ринку страхування життя з періодичною сплатою премії досягла рекордних 45%. 

„Після складної першої половини року, коли ми мали справу з тиском на інвестиційний результат і високими виплатами відшкодувань за сільськогосподарським страхуванням, у III кварталі поточного року ми повернулися до значно вищої рентабельності, яка вимірюється за чистим прибутком. Ми заробили 649 млн. злотих – це майже стільки ж, скільки за усе перше півріччя. Якщо на фінансові ринки повернеться передбачуваність, то у наступні періоди ми повинні більше відчути наслідки зростаючої премії і зменшення витрат на страхову діяльність, що дає можливість більш оптимістично дивитися на весь поточний рік – говорить Міхал Крупінський, голова правління PZU. І додає: - На початку жовтня поточного року ми оголосили політику дивідендів, яка покликана забезпечити кошти на реалізацію стратегічних цілей щодо розвитку PZU і дає можливість привабливої прибутковості для акціонерів у вигляді дивідендів. І оголошена стратегія, і рішення правління, а також зміни в організації, були позитивно оцінені аналітиками агентства Standard & Poor’s, яке після позитивної перевірки в рамках т. зв. стрес-тестування, підтвердило рейтинг PZU на рівна A-, тобто найвищому для польської компанії.

Томаш Кулік, фінансовий директор PZU, підкреслює: - Нам вдається збільшувати свої частки в ринках. Ми здобули рекордні 45% частки в ринку страхування життя з періодичною сплатою премії. Рентабельність групового і індивідуального пролонгованого страхування залишається на дуже високому рівні. У третьому кварталі ми збільшили маржу операційного прибутку у цьому сегменті до 24,4%. У автострахуванні, незважаючи на ріст премій, нам ще треба трохи почекати на покращення результатів. У цьому аспекті сильна дисципліна при здійсненні витрат може бути ключем до пропонування нашим клієнтам у Польщі привабливих цінових рішень, незважаючи на значне підвищення цін на ринку. Тому радує послідовне покращення показників адміністративних витрат. На кінець III кварталу поточного року коефіцієнт адміністративних витрат [[1]] польських страхових компаній знизився на 0,7 п. у вимірі рік до року до розміру 7,7%”

Підсумкові результати PZU за III квартали 2016 року

Вплив на діяльність Групи PZU за III кв. 2016 року (у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року) мали наступні події:

  • ріст валової підписаної премії в групі автострахування у сегменті масового і корпоративного клієнта внаслідок збільшення середнього розміру премії і кількості страховок, а також 
    в груповому і індивідуально пролонгованому страхуванні, зокрема, у сфері «здоров’я»;
  • вища рентабельність у сегменті корпоративного страхування як наслідок зменшення обсягу відшкодуваннь і виплат нетто при одночасному збільшенні заробленої нетто-премії;
  • нижча рентабельність у сегменті масового страхування, пов’язана в основному зі збільшенням збитковості у сільськогосподарському страхуванні внаслідок виникнення численних збитків, викликаних природними явищами (негативні наслідки зимування);
  • нижчі доходи від інвестиційної діяльності (без врахування діяльності банків), зокрема, в результаті переоцінки пакету акцій Групи Azoty з портфеля довгострокових акцій;
  • дисципліна у здійсненні витрат.

На порівнянність результатів і балансової суми у вимірі рік до року суттєво вплинув початок консолідації банку Alior Bank у грудні 2015 року. В результаті цієї операції балансова сума зросла на близько 45 млрд. злотих, а некотролюючі частки участі досягли розміру 3,9 млрд. злотих (станом на 30 вересня 2016 року).

Премії

За результатами III кварталів 2016 року Група PZU зібрала валові премії у розмірі 14 706,3 млн. злотих, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Це результат більшого на 946,1 млн. злотих обсягу продажів у сегменті масового клієнта. Збільшилися також (на 245,8 млн. злотих) надходження премій у сегменті корпоративного клієнта, у тому числі, в основному, у сфері автострахування. На ріст премій вплинули також більші обсяги продажу у сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування (на 68,1 млн. злотих), за рахунок розвитку групового ризикового страхування і росту премії, отриманої за договорами страхування здоров’я, які укладаються у формі групового страхування.

Інвестиції 

За результатами III кварталів 2016 року чистий дохід з інвестиційної діяльності [[2]] Групи PZU склав 2 702,9 млн. злотих у порівнянні з 1 410,1 млн. злотих за аналогічний період 2015 року (ріст на 91,7%). Вищі результати за III кв. 2016 року – це в першу чергу наслідок врахування діяльності, здійснюваної банківським сектором (у тому числі, доходів за відсотками, включно з кредитами, і доходів від торгівельних операцій) внаслідок початку консолідації банку Alior Bank. Без врахування банківської діяльності рівень доходів з інвестиційної діяльності був нижчим, ніж за аналогічний період попереднього року, в основному через нижчу оцінку пакета акцій Групи Azoty з портфеля довгострокових активів. Вплив цих факторів було частково компенсовано вищою оцінкою відсоткових фінансових інструментів (вигідніша ситуація на ринку при вищому рівні активів у портфелі).

Однак простежується значне збільшення інвестиційних доходів Групи PZU у самому III кварталі, у якому вони склали 673,6 млн. злотих (без врахування банківської діяльності). Це майже вдвічі більше, ніж у першому півріччі 2016 року і значно краще у порівнянні з 135,2 млн. злотих за аналогічний період попереднього року (після виключення події разового характеру – продажу акцій PZU Litwa, яка мала 165,5 млн. злотих позитивного впливу на результати інвестиційної діяльності). Значно кращі результати пояснюються, зокрема, вищою оцінкою портфелів акцій.

Відшкодування і виплати

За результатами III кварталів 2016 року чистий обсяг відшкодувань і виплат разом зі збільшенням резервів Групи PZU склав 9 771,3 млн. злотих, що на 7,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Зміна чистого обсягу відшкодувань і виплат відбулася за рахунок: збільшення розмірів відшкодувань і виплат у групі страхування від інших майнових збитків у сегменті масового клієнта, у тому числі, в основному, страхування дотаційних сільськогосподарських угідь, а також збільшення розмірів відшкодувань і виплат за страхуванням автоцивільної відповідальності в сегменті масового клієнта.

Адміністративні і аквізиційні витрати

Адміністративні витрати Групи за результатами ІІІ кварталів 2016 року сформувалися на рівні 1 884,1 млн. злотих у порівнянні з 1 194,0 млн. злотих за аналогічний період 2015 року, тобто були на 57,8% вищими у порівнянні з попереднім роком.

Таке збільшення пов’язане, головним чином, з початком консолідації банку Alior Bank, витрати Групи PZU зросли через це на 757,7 млн. злотих. У той же час зафіксовано позитивний ефект у порівнянні з попереднім роком у сегментах страхової діяльності в Польщі у зв’язку з дотриманням суворої дисципліни при здійсненні витрат.

Аквізиційні витрати за III кв. 2016 року зросли на 176,3 млн. злотих у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Такий приріст, зокрема, був результатом збільшення обсягів продажу в сегменті масового і корпоративного клієнта.

Прибуток

За результатами III кварталів 2016 року Група PZU отримала валовий прибуток у розмірі 1 957,9 млн. злотих у порівнянні з 2 279,8 млн. злотих у попередньому році (зниження на 14,1%). Чистий прибуток досяг розміру 1 508,0 млн. злотих, що на 17,7% менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Чистий прибуток, який відноситься до акціонерів материнської компанії, склав 1 308,5 млн. злотих у порівнянні з 1 832,5 млн. злотих у 2015 році (зниження на 28,6%).

Без врахування двох ключових подій разового характеру (відшкодування за сільськогосподарським страхуванням і результати продажу PZU Litwa), чистий прибуток досяг рівня, співставного з рівнем 2015 року.

 

Рентабельність власного капіталу (ROE)

Станом на 30 вересня 2016 року консолідований розмір власного капіталу склав 16 267,8 млн. злотих i був вищий, ніж на кінець 2015 року (зріст на 7,6%). Збільшення консолідованого власного капіталу стосувалося неконтролюючих часток участі, які у зв’язку з випуском акцій банком Alior Bank у I півріччі 2016 року досягли розміру 3 891,1 млн. злотих i зросли на 77,3% у порівнянні з кінцем 2015 року. Капітал, який належить акціонерам материнської компанії, зменшився на 764,7 млн. злотих у порівнянні з попереднім роком – внаслідок розподілу прибутку за 2015 рік, у тому числі призначення на виплату дивідендів 1 796,1 млн. злотих, що частково компенсувалося прибутком, отриманим протягом 3 кварталів 2016 року.

За результатами III кв. 2016 року рентабельність власного капіталу Групи PZU склала 13,8%. Коефіцієнт ROE (в річному обчисленні) знизився на 5,3 п. у порівнянні з попереднім роком.

Платоспроможність за Solvency II

З 1 січня 2016 року законом від 11 вересня 2015 р. про страхову і перестрахувальну діяльність у правовому режимі Польщі запроваджено нові вимоги до капіталу – Solvency II. Станом на кінець І півріччя 2016 року оціночний коефіцієнт платоспроможності (який розраховується за стандартною формулою Solvency II) склав 256,3%. Настільки високі показники ставлять Групу PZU в один ряд зі страховими групами з найвищою силою капіталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Специфікація

Період 9 місяців

 

 

(в млн. злотих)

що закінчується на дату

 

 

 

30.09.2016

30.09.2015

 

 

1.

Валова підписана страхова премія

14 706,3

13 461,3

 

 

2.

Чистий обсяг страхових відшкодувань і виплат і зміна стану технічних страхових резервів

(9 771,3)

(9 079,7)

 

 

3.

Дохід від інвестиційної діяльності, у тому числі:

2 702,9

1 410,1

 

 

3a.

Чистий дохід від інвестицій

3 051,6

1 233,3

 

 

3b.

Нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій

(444,4)

237,4

 

 

3c.

Зміна нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

95,7

(60,5)

 

 

4

Витрати на сплату відсотків

(574,9)

(85,3)

 

 

5.

Чистий прибуток, у тому числі:

1 508,0

1 832,4

 

 

5a.

прибуток, який відноситься до акціонерів материнської компанії

1 308,5

1 832,5

 

 

5b.

прибуток, який відноситься до власників некотролюючих часток

199,5

(0,1)

 

 

6.

Власний капітал

16 267,8

12 369,7

 

 

7.

Фінансові активи разом з інвестиційною нерухомістю

93 863,2

58 013,6

 

 

8.

Активи усього

112 913,9

67 500,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Коефіцієнт адміністративних витрат розраховується наступним чином: адміністративні витрати / зароблена премія нетто

[2] Чистий дохід від інвестиційної діяльності включає чистий дохід від інвестицій,  нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій і зміну нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

вернуться
Другие публикации
Поздравление с праздником Пасхи!

Поздравление с праздником Пасхи!

Примите искренние поздравления с Пасхой!

Детальнее
Страховая компания «ПЗУ Украина» подвела итоги за январь – март 2024 года

Страховая компания «ПЗУ Украина» подвела итоги за январь – март 2024 года

СК «ПЗУ Украина» за первый квартал 2024 года привлекла 481 млн грн страховых премий.

Детальнее
Репутация Группы «ПЗУ Украина» признана лучшей в отрасли

Репутация Группы «ПЗУ Украина» признана лучшей в отрасли

Группа «ПЗУ Украина» получила награду на Международном форуме PRNext.

Детальнее