Чистий прибуток Групи PZU за 9 міс.склав 1,83 млрд. злотих

Складні умови ведення бізнесу у третьому кварталі 2015 року. Очікуваний позитивний вплив запровадження директиви Solvency ІІ на фінансову ситуацію PZU.

Погіршення кон’юнктури фінансового ринку, цінова війна і зростання збитковості у автострахуванні сильно вплинули на результати PZU у ІІІ кварталі 2015 року. Чистий прибуток Групи склав 1,83 млрд. злотих і був нижчим у порівнянні з минулорічним результатом на 28,5%. Однак навіть за таких несприятливих умов показник продажу полісів залишився на рекордному рівні. Премія, зібрана PZU протягом 9 місяців 2015 року, зросла до суми 13,46 млрд. злотих, що на 8,5% більше, ніж за аналогічний період 2014 року. Дуже сильним залишиться фінансове становище PZU після запровадження директиви Solvency II з 01.01.2016 року. За попереднім розрахунком вимог до капіталу і власних засобів для Групи PZU за правилами Solvency II, на основі даних станом на 31 грудня 2014 р., запас платоспроможності знаходиться на рівні 303,4%.

Це ставить PZU у перший ряд європейський страховиків.


- За результатами 9 місяців 2015 року Група PZU може похвалитися відмінними показниками продажу і утриманням достатнього рівня рентабельності. На рекордні показники валової підписаної премії вплинули, зокрема, новопридбані страхові компанії, які заслуговують на велику похвалу. На жаль, складні умови на ринку і погана кон’юнктура на біржі не дозволили отримати такі ж хороші результати у інших сегментах. Наприклад, прибутки з інвестиційної діяльності PZU знизилися у порівнянні з попереднім періодом приблизно на одну третю. З подібними проблемами сьогодні вимушений боротися увесь страховий ринок. Менш задовільні результати, однак, не перешкоджають реалізації стратегії PZU 3.0, яка передбачає збереження Групою позиції лідера у ключових сферах бізнесу PZU: страхуванні, медицині і інвестиціях. Нашим найновішим проектом є вихід у польський банківський сектор, який розпочався з придбання контрольного пакету акцій банку Alior. Ми віримо, що в найближчі роки банківська справа стане таким же солідним фундаментом діяльності PZU, як і інші сфери – сказав Анджей Клесик, голова правління PZU SA.


Вплив на діяльність Групи PZU у третьому кварталі 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року мали:

  • ріст валової підписаної премії, досягнутий завдяки розвитку діяльності на зарубіжних ринках, премії, отриманої компанією Link4, а також розвиток групового ризикового страхування;
  • нижча рентабельність у сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування, пов’язана в основному зі збільшенням збитковості ризикових продуктів;
  • погіршення рентабельності у сегменті масового страхування, пов’язане в основному зі збільшенням збитковості в автострахуванні;
  • разовий прибуток від продажу компанії PZU Litwa;
  • нижчі результати у сегменті пенсійного страхування, пов’язані з наслідками реформи ОПФ;
  • зниження доходів від інвестиційної діяльності, зокрема, в результаті збільшення рентабельності польський державних облігацій і погіршення кон’юнктури фінансового ринку.

На порівнянність результатів рік до року вплинуло також розширення діяльності у Польщі і балтійських країнах у 2014 році. У минулому році результати новопридбаних компаній було враховано у результаті Групи PZU з моменту придбання (першої з придбаних компаній AAS Balta – починаючи з 30 червня 2014 року), тоді як у результатах поточного року вони враховуються з 1 січня, з чим пов’язані вищі, у порівнянні з 2014 роком, показники окремих позицій результату, а також активів і пасивів.

Премії

За три квартали 2015 року показник валової підписаної премії склав 13 461 279 тис. злотих проти 12 408 778 тис. злотих за аналогічний період попереднього року (+8,5%). Ріст показників продажу стосувався передусім: зарубіжних операцій (в основному за рахунок премії, отриманої придбаними у 2014 році компаніями); премії у сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування зі сплатою внесків на регулярній основі (в основному за рахунок розвитку групового ризикового страхування і премії, отриманої за договорами страхування здоров’я, які укладаються у формі групового страхування); автострахування у сегменті масового клієнта (в основному за рахунок премії, отриманої компанією Link4) і автострахування КАСКО у сегменті корпоративних клієнтів (у зв’язку зі значним збільшенням кількості договорів страхування при зниженні середнього розміру премії).

Одночасно зафіксовано зниження показника валової підписаної премії у страхуванні цивільної відповідальності, страхуванні на випадок пожежі і інших майнових збитків у сегменті корпоративних клієнтів, а також в індивідуальних інвестиційних продуктах у каналі банківського страхування.

Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності (включно з інвестиційними контрактами, тобто контрактами, які не містять значного страхового ризику) за період 3 кварталів 2015 року і 3 кварталів 2014 року склали відповідно 1 387 559 тис. злотих і 2 181 310 тис. злотих, i знизилися, в основному, через нижчу оцінку відсоткових фінансових активів і погіршення кон’юнктури на фінансовому ринку.

Крім цього, у результатах інвестиційної діяльності у ІІІ кварталі 2015 року враховано разовий прибуток від продажу компанії PZU Litwa у розмірі 166 971 тис. злотих (вплив на чистий прибуток 134 515 тис. злотих). Цю транзакцію було здійснено у зв’язку з розширенням діяльності у балтійських країнах шляхом придбання лідерів на литовському і латвійському ринках, з метою виконання вимог литовського антимонопольного органу для отримання згоди на придбання компанії Lietuvos Draudimas.

Відшкодування і виплати

Збільшення чистого обсягу відшкодувань і виплат (з врахуванням зміни стану технічних і страхових резервів) на 667 743 тис. злотих (+7,9%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року було зумовлене, зокрема: збільшенням портфеля групового ризикового страхування (у тому числі страхування здоров’я при вищій збитковості), а також вищою збитковістю в автострахуванні внаслідок збільшення середнього розміру збитку і кількості заявлених збитків.

Витрати

Аквізиційні витрати за 3 квартали 2015 року зросли на 166 498 тис. злотих (+10,6%) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Такий приріст, зокрема, був пов'язаний зі збільшенням непрямих аквізиційних витрат у сегменті масового клієнта і консолідацією придбаних у 2014 році страхових компаній.

Збільшення адміністративних витрат на 136 502 тис. злотих (+12,9%) було головним чином зумовлене: вищими витратами, пов’язаними з впровадженням стратегії PZU 3.0, щодо розвитку ключових сфер діяльності Групи PZU (сфери роздрібних і корпоративних клієнтів, PZU Здоров’я, дистрибуції і операційної підтримки), а також включенням у результати Групи PZU адміністративних витрат новопридбаних страхових компаній.

Прибуток

Чистий прибуток у порівнянні з результатами трьох кварталів 2014 року знизився на 731 439 тис. злотих (-28,5%) до суми 1 832 393 тис. злотих.

Капітали

Консолідований власний капітал за МСФЗ станом на 30 вересня 2015 року складав 12 369 710 тис. злотих проти 12 778 720 тис. злотих станом на 30 вересня 2014 року. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE[1]) за період з 1 січня 2015 року до 30 вересня 2015 року склав 19,1% і був нижчим на 7,3 п. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У порівнянні з консолідованим власним капіталом станом на 31 грудня 2014 року розмір капіталу зменшився на 797 918 тис. злотих (-6,1%).

Платоспроможність

Важливою подією для страхового ринку є завершення робіт над новим законом про діяльність у сфері страхування і перестрахування, яким впроваджується до польської законодавчої системи Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/138/ЄС про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Solvency II). Закон, після його затвердження Парламентом 26 жовтня 2015 року, було підписано Президентом. Він набуває чинності 1 січня 2016 року. Згідно з новим законом розрахунок вимоги щодо капіталу базується на ринкових ризиках, актуарних (страхових) ризиках, ризику дефолту контрагента, катастрофічних і операційних ризиках. Активи, зобов’язання, і, як наслідок, власні засоби, які становлять покриття вимоги достатності капіталу, оцінюватимуться за справедливою вартістю.

Група PZU здійснила попередній розрахунок вимоги до капіталу і власних засобів за принципами директиви «Solvency II» на основі даних станом на 31 грудня 2014 року. Власні засоби Групи PZU згідно з директивою «Solvency II» склали 19,7 млрд. злотих, вимога до капіталу 6,5 млрд. злотих, що дає покриття на рівні 303,4%.

 

№ п/п

Специфікація

Період 9 місяців,
що закінчується на дату

(в тис. злотих)

 

30.09.2015

30.09.2014

1.

Валова підписана страхова премія

13 461 279

12 408 778

2.

Чистий обсяг страхових відшкодувань і виплат і зміна стану технічних страхових резервів

-9 079 665

-8 411 922

3.

Чистий результат інвестиційної діяльності, у тому числі:

1 387 559

2 181 310

3a.

Чистий дохід від інвестицій

1 214 854

1 313 409

3b.

Нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій

237 385

162 087

3c.

Зміна нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

-64 680

705 814

4.

Чистий прибуток

1 832 393

2 563 832

5.

Власний капітал

12 369 710

12 778 720

6.

Фінансові активи разом з інвестиційною нерухомістю

58 013 598

60 280 696

7.

Активи усього

67 524 328

67 717 196

 

повернутися
Інші публікації
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше
Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Оформлюйте поліс онлайн та беріть участь у акції від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк».

Детальніше
Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

МТСБУ встановила нові розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Детальніше