Розлад здоров'я або травма

Дії застрахованої особи під час настання випадку, що може вважатися страховим:

1. Звернутися до асистуючої компанії за вказаними у полісі номерами телефонів

2. Під час звернення необхідно повідомити:

  • номер Договору страхування;
  • прізвище та ім’я Страхувальника/Застрахованої особи;
  • місце знаходження Страхувальника/Застрахованої особи (країна, місто, контактний телефон);
  • докладний опис обставин та характер необхідної допомоги

3. Чітко виконувати інструкції лікаря – координатора асистуючої компанії. Лікар асистуючої компанії організує та скоординує надання медичної допомоги

4. Отримавши необхідну допомогу, із задоволенням продовжити своє перебування за кордоном.