Загибель посівів та багаторічних насаджень

Послідовність дій у разі настання випадку, що може вважатися страховим: 

1. Негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів, повідомити страховика про настання події, що має ознаки страхового випадку за телефоном 0-800-503-115, або 311 (для абонентів мобільних операторів).

2. Протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня встановлення факту загибелі, пошкодження а також наявності факторів, що можуть вплинути на врожайність застрахованих сільськогосподарських культур , надати письмову заяву про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування.


Увага! Повідомлення та заява повинні містити наступну інформацію:

 • Подія, що спричинила загибель(пошкодження) застрахованих посівів;
 • Дата настання події, тривалість та інтенсивність;
 • Номера полів (ділянок) на яких спостерігались несприятливі погодні умови;
 • Площа застрахованих посівів охоплена несприятливими погодними умовами;
 • Фаза розвитку рослин;
 • Результати попередніх обстежень.

3. Звернутись до компетентних органів (Державна Гідрометеорологічна служба МНС України) для одержання документів, які підтверджують факт несприятливих погодних умов, що могли вплинути на збереження застрахованих посівів.

4. Погодити з представником страховика дату огляду постраждалих посівів до початку робіт з підсіву, пересіву, культивації, дискування, збирання врожаю застрахованих с/г культур. Рішення стосовно обстеження посівів застрахованої сільськогосподарської культури приймає профільний андерайтер та відповідальний працівник відділу реєстрації і супроводження збитків протягом 2-ох (двох) робочих днів.

5. Обстеження стану посівів та складання Акта огляду сільськогосподарської культури здійснюється представником страховика за участю страхувальника або уповноваженої ним особи. При необхідності до огляду може залучатись незалежний експерт та/або представник профільної науково – дослідного установи. В результаті обстеження представником ПрАТ СК «PZU Україна» за участі осіб, які здійснювали обстеження, складається Акт на предмет встановлення стану посівів та/або фактичної врожайності.

6. Підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий Акт. Страховий Акт оформлюється страховиком на підставі письмової Заяви страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини та обставини, а також розмір заподіяного збитку. Строк складання страхового акта – 15 (п’ятнадцять) робочих днів після одержання всіх необхідних документів. 

Документи, необхідні для проведення виплати:

 • Письмова заява на виплату страхового відшкодування із зазначенням номера Договору з докладним описом страхової події і сумою заявленого  збитку;
 • Договір страхування з усіма додатками;
 • Документи компетентних органів, що підтверджують факт та/або причину настання події, що стала причиною загибелі та/або пошкодження застрахованих посівів с/г культур;
 • Акт огляду застрахованих посівів озимих с/г культур, завірений підписами Страхувальника;
 • Документи, що підтверджують суми фактичних витрат на посів і вирощування застрахованих с/г культур та/або фактичну врожайність;
 • Документи, що підтверджують проведення Страхувальником робіт з пересіву, культивації та/або дискування озимих с/г культур на пошкоджених ділянках посівів;