Втрата працездатності

 

1. При настанні нещасного випадку сповістити про це Страховика не пізніше 5 робочих днів, враховуючи день настання випадку, письмово або іншим документальним способом (факсом, телеграмою тощо).


2. Вдатися до всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання нещасного випадку


3. Надати Страховику або його представнику можливість з'ясувати причини та обставини страхового випадку, перевірити всі представлені йому документи. З цією метою Страховик має право призначити незалежних експертів, направити Застраховану особу для проходження медичного огляду до вказаного Страховиком медичного закладу або лікаря.