Результати за 2015 рік – імпульс до змін в PZU SA

Цінова війна на ринку автотранспортного страхування і менший дохід від інвестицій – серед іншого ці два фактори вплинули на прибуток Групи PZU в 2015 році, який знизився на 21,1% до рівня 2 342,2 млн. злотих нетто. На 4,6 п. впав також показник рентабельності власного капіталу (ROE), який склав минулого року 18%. Нове правління PZU, призначене у кінці січня, здійснює необхідний перегляд стратегії.

Отриманий чистий фінансовий результат є найнижчим з моменту дебюту PZU на біржі – він склав 2 342,2 млн. злотих і зменшився у порівнянні з попереднім роком на 21,1%. Показник ROE досяг рівня 18% і був нижчим на 4,6 п. Таким чином, минулий рік був черговим роком, за який зросли витрати і зменшилися прибутки. Через несприятливу кон’юнктуру на фінансових ринках результат за депозитним портфелем у порівнянні з попереднім роком знизився більш ніж на 34%, що становить майже 1 млрд. зл. У той же час знизилася прибутковість основної страхової діяльності.

– Ця тенденція вимагає від нас рішучих дій – говорить Міхал Крупінський, новий голова правління PZU SA і додає: гірші за останній час показники Групи не змінюють того факту, що підвалини, на яких ґрунтується позиція PZU, залишаються сильними і стабільними. У сфері страхування PZU продовжує зберігати перше місце у Польщі, як на ринку майнового страхування (31,2%), так і на ринку страхування життя (43,9% поліси зі сплатою внесків на регулярній основі). Група PZU також залишається лідером у Литві і Латвії, де її частка в місцевих ринках становить відповідно 31,1% i 25,1% (страхування майна і інше особисте страхування). Незважаючи на те, що медичне страхування ще не становить значної частини прибутків Групи, воно демонструє велику динаміку зростання. Це видно на прикладі підписаної валової премії за груповим медичним страхуванням, яка рік до року зросла на 46%. Продовжується також консолідація і використання наслідків синергії з Link 4, як і компаній Групи, придбаних у балтійських країнах.

– Ситуація з результатами Групи є передусім імпульсом до змін і у цьому сенсі вона також є шансом для її розвитку. Вона спонукає до того, щоб знову зосередитися на тому, що вже понад 200 років становить ідентичність PZU, тобто на страховій діяльності. Нашим головним завданням повинно бути пропонування клієнтам найкращих і найбільш інноваційних страхових продуктів, які захищатимуть їх майбутнє, здоров’я і майно. Тому лейтмотивом усієї нашої діяльності буде турбота про те, щоб наша основна діяльність була якомога більш прибутковою, стабільною і орієнтованою на майбутнє – підкреслює Міхал Крупінський.

За словами президента Крупінського, амбітним завданням Групи PZU є створення найбільш інноваційної і повністю орієнтованої на клієнтів фінансової групи в Європі. – Для цього ми використаємо рішення, які вже застосовувалися у компаніях нашої групи, у тому числі в Alior Bank, Link4 і балтійських компаніях, в основному, в Естонії – додає пан Крупінський.

Підсумкові результати PZU за 2015 рік

Вплив на фінансові результати Групи PZU у 2015 році мали наступні фактори:

  • нижчі результати у сегменті масового страхування, пов’язані в основному зі зниженням прибутковості в автострахуванні;
  • вища прибутковість у сегменті корпоративного страхування. Покращення в основному в групі страхування цивільної відповідальності;
  • нижча прибутковість у сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування, пов’язана в основному зі збільшенням збитковості ризикових продуктів;
  • нижчі результати у сегменті пенсійного страхування, пов’язані з наслідками реформи ОПФ;
  • зниження доходів від інвестиційної діяльності, зокрема, в результаті нижчої оцінки відсоткових фінансових активів.

Крім того, на порівнянність результатів вплинули також наступні події разового характеру: валовий результат від продажу PZU Litwa у розмірі 165,5 млн. зл.; втрата 175,8 млн. зл. через зміну справедливої вартості акцій, придбаних в рамках І траншу, від дати їх придбання до дати отримання контролю над Alior Bank, тобто 18 грудня 2015 року; конверсія полісів за багаторічними договорами на пролонговані річні договори в груповому страхуванні типу П.

У 2015 році відбулися також значні зміни, які вплинули на порівнянність результатів і загального балансу, у тому числі придбання балтійських компаній (в 2015 році здійснювалася консолідація протягом усього періоду), продаж PZU Litwa у вересні 2015 року і консолідація банку Alior Bank. У результаті останньої згаданої угоди сума активів зросла на близько 40 млрд. зл., а неконтролююча частка участі – на 2,3 млрд. зл. на кінець 2015 року.

Премії

В 2015 році Група зібрала валову премію у розмірі 18 359,0 млн. зл. проти 16 884,6 млн. зл. у попередньому році (+8,7%). Ріст показників продажу зафіксовано передусім: у зарубіжних компаніях (+652,0 млн. зл.), в основному за рахунок премії, отриманої компаніями, придбаними у 2014 році; у сегменті масового клієнта (+749,5 млн. зл.) за винятком премії між сегментами, головним чином, в автострахуванні; в сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування, в основному за рахунок розвитку ризикового страхування і премії, отриманої за страхуванням здоров’я.

У той же час зафіксовано зниження показників продажу у сегменті корпоративних клієнтів, головним чином у страхуванні ЦВ, і в сегменті індивідуального страхування, зокрема серед інвестиційних продуктів в каналі bancassurance.

Інвестиційна діяльність

У 2015 році чистий прибуток від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 1 739,3 млн. злотих проти 2 646,9 млн. злотих у 2014 році (на 34,3% менше). Така зміна була спричинена головним чином зниженням доходів від відсоткових фінансових активів і нижчими результатами, отриманими за похідними інструментами. Вплив цих факторів було частково компенсовано кращими результатами, отриманими за фондовими інструментами.

Відшкодування і виплати

У 2015 році чистий обсяг відшкодувань і виплат разом зі зміною стану резервів Групи PZU склав 11 857,1 млн. злотих, що на 2,7% більше у порівнянні з 2014 роком. Ця сума була сформована передусім за рахунок збільшення портфеля групового ризикового страхування (при більшій збитковості), вищої збитковості у автострахуванні, зниження рівня технічних страхових резервів у зв’язку з прийнятим у PZU Życie в рамках щорічного визначення правил можливої індексації страхових сум клієнтів у пролонгованому страхуванні рішенням про зміну цих правил з початку 2016 року, нижчих показників зростання резервів в індивідуальних продуктах типу unit-linked в каналі банківського страхування, а також зниження резервів на відшкодування за збитки, завдані у попередні роки, в групі страхування загальної цивільної відповідальності.

Адміністративні і аквізиційні витрати

У 2015 році аквізиційні витрати склали 2 376,3 млн. зл. і зросли на 10,7% по відношенню до рівня 2014 року. Такий приріст був головним чином пов'язаний зі збільшенням непрямих і прямих аквізиційних витрат у сегменті масового клієнта, а також початком консолідації придбаних у 2014 році страхових компаній. У той же час на зниження позиції аквізиційних витрат вплинув вищий рівень відстрочених витрат. Адміністративні витрати Групи в 2015 році сформувалися на рівні 1 657,9 млн. зл., що на 8,5% вище у порівнянні з попереднім роком. На їх рівень вплинуло включення у результати Групи PZU адміністративних витрат новопридбаних страхових компаній, збільшення витрат, пов’язаних із розвитком платформи Еверест (системи випуску полісів для майнового страхування) і іншими стратегічними проектами, спрямованими на підвищення якості обслуговування клієнтів. У той же час зафіксовано позитивний ефект у порівнянні з попереднім роком у сегменті пенсійного страхування внаслідок більших витрат у 2014 році, пов’язаних з доплатою у Гарантійний фонд.

Прибуток

Чистий прибуток у порівнянні з попереднім роком знизився на 21,1% і склав 2 342,2 млн. злотих проти 2 967,6 млн. злотих у 2014 році. 

Показники

На кінець 2015 року власний капітал досяг розміру 15 178,9 млн. злотих і був вищий, ніж на кінець 2014 року (зріст на 15,3%). Збільшення консолідованого власного капіталу стосувалося некотролюючих часток участі, які у зв’язку з консолідацією банку Alior Bank досягли розміру 2 255,2 млн. злотих. У 2015 році рентабельність власного капіталу материнської компанії склала 18,0%. Таким чином, коефіцієнт ROE знизився на 4,6 п. у порівнянні з попереднім роком. Показники рентабельності, отримані Групою PZU у 2015 році, є вищими за показники усього ринку (за результатами трьох кварталів 2015 року).

№ п/п

Специфікація

Період 12 місяців

(в тис. злотих)

що закінчується на дату

 

31.12.2015

31.12.2014

1.

Валова підписана страхова премія

18 359 044

16 884 639

2.

Чистий обсяг страхових відшкодувань і виплат і зміна стану технічних страхових резервів

-11 857 102

-11 541 708

3.

Дохід від інвестиційної діяльності, у тому числі:

1 739 277

2 646 907

3a.

Чистий дохід від інвестицій

1 571 268

1 704 649

3b.

Нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій

-223 239

427 147

3c.

Зміна нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

391 248

515 111

4.

Чистий прибуток

2 342 196

2 967 627

5.

Власний капітал

15 178 907

13 167 628

6.

Фінансові активи разом з інвестиційною нерухомістю

90 477 568

58 996 038

7.

Активи усього

105 429 009

67 572 761

 

 

 

 

 


 

повернутися
Інші публікації
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше
Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Оформлюйте поліс онлайн та беріть участь у акції від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк».

Детальніше
Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

МТСБУ встановила нові розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Детальніше