PZU Group: рекордний продаж полісів у І півріччі 2015 року

У I півріччі 2015 року Група PZU продала страхування на рекордну сумму у 9,13 млрд. злотих. Це аж на 8,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. За перші шість місяців цього року страховик зафіксував чистий прибуток понад 1,3 млрд. злотих. Товариство також зберегло високий прибуток на власний капітал – показник ROE склав 21,1%. 30 червня 2015 року затверджено виплату дивідендів з прибутку за 2014 рік у розмірі 30 злотих на одну акцію. Датою встановлення прав на дивіденди є 30 вересня 2015. Результати ставлять PZU у ряд найбільш прибуткових установ у Польщі та в Європі.


- На оцінку першого півріччя сильно вплинув ІІ квартал, який не дозволив отримати хороші результати за інвестиціями. Падіння цін на облігації на польському ринку і слабка позиція варшавської біржі – це головні фактори, які вплинули на таку ситуацію. У свою чергу страховому бізнесу не сприяло збільшення збитковості за полісами автострахування. У той же час вдалося протягом кварталу значно покращити рентабельність у груповому страхуванні. Група PZU отримала понад мільярд злотих прибутку, зберегла високий прибуток на власний капітал і досягла рекордного показника валових підписаних премій. Це свідчить про вміння відчувати зміни на ринку і відповідно пристосовувати продукти до вимог клієнтів. Важливим моментом у І півріччі був вихід Групи PZU у банківський сектор через придбання контрольного пакету акцій банку Аліор. Це продумане і перспективне рішення, яке допоможе використати усі конкурентні переваги Групи PZU. Розвиток управління активами, послідовне будування мережі пунктів надання медичної допомоги – це наступні елементи заходів, які вживаються для реалізації нової стратегії PZU 3.0. Її метою є забезпечення Групі PZU позиції лідера у трьох ключових сферах: страхування, охорони здоров’я і інвестицій – сказав Пшемислав Домбровський, член Правління PZU SA, відповідальний за фінанси (CFO).


Вплив на діяльність Групи PZU у першому півріччі 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року мали:

  • ріст валової підписаної премії, досягнутий завдяки розвитку діяльності на зарубіжних ринках, премії, отриманої компанією Link4, а також розвиток групового ризикового страхування;
  • погіршення рентабельності у сегменті масового страхування у порівнянні з І півріччям 2014 року на 144,1 млн. злотих. Падіння пов’язане в основному зі збільшенням збитковості в автострахуванні;
  • помітний ріст прибутковості у ІІ кварталі 2015 року проти І кварталу 2015 року в сегменті групового і індивідуального пролонгованого страхування. Однак у вимірі півріччя зафіксовано зниження прибутковості на 115,5 млн. злотих рік до року, без врахування впливу конверсії, в основному внаслідок зростанню збитковості через вищу смертність у ризикових продуктах;
  • нижчий чистий прибуток від інвестиційної діяльності, пов'язаний зі збільшенням рентабельності польських державних облігацій, частково компенсований кращими результатами за фондовими і похідними інструментами;
  • реалізація заходів щодо розвитку з метою запровадження стратегії PZU 3.0.

На порівнянність результатів рік до року вплинуло також розширення діяльності у Польщі і балтійських країнах у 2014 році. У минулому році результати новопридбаних компаній було враховано у результаті Групи PZU з моменту придбання (першої з придбаних компаній AAS Balta – починаючи з 30 червня 2014 року), тоді як у результатах поточного року вони враховуються з 1 січня, з чим пов’язані вищі, у порівнянні з 2014 роком, показники окремих позицій результату, а також активів і пасивів.

Премії

За перше півріччя 2015 року показник валової підписаної премії склав 9 126,5 млн. злотих, що на 8,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Ріст стосувався передусім: премії за страхування життя зі сплатою внесків на регулярній основі (в основному за рахунок розвитку групового і індивідуального пролонгованого ризикового страхування, премії, отриманої за страхуванням здоров’я, вищих середніх внесках на рахунки в IKE, а також високих показників продажу індивідуальних ризикових продуктів), премії за автострахуванням (в основному в результаті врахування в 2015 році премії, отриманої компанією Link4), премії за страхуванням на випадок пожежі і пошкодження майна (в основному за страхуванням квартир), а також премії, отриманої за кордоном.

Інвестиційна діяльність

У І півріччі 2015 року чистий прибуток від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 1 057,8 млн. злотих проти 1 370,5 млн. злотих за аналогічний період 2014 року (на 22,8% менше). На нижчий результат І півріччя вплинуло передусім збільшення рентабельності польських державних облігацій по всій довжині кривої дохідності проти зниження рентабельності облігацій за аналогічний період попереднього року.

Таке зниження результату частково компенсувалося вищою оцінкою фондових інструментів на фінансових ринках і кращими результатами, отриманими за похідними інструментами за період 2015 року, який аналізується, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Відшкодування і виплати

У І півріччі 2015 року чистий обсяг відшкодувань і виплат разом з приростом стану резервів Групи PZU склав 6 млрд. злотих. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг відшкодувань з врахуванням зміни стану резервів підвищився на 10,9%. Факторами, які на це вплинули, були: збільшення портфеля групового ризикового страхування, у тому числі страхування здоров’я при вищій збитковості; вищі показники продажу і доходів від інвестиційної діяльності в індивідуальних продуктах типу unit-linked, а також вища збитковість в автострахуванні.

У свою чергу, на зниження чистого обсягу відшкодувань і виплат у І півріччі вплинуло зниження рівня технічних страхових резервів у пролонгованому страхуванні (внаслідок зміни можливої індексації страхових сум, починаючи з 2016 року, в рамках щорічного процесу визначення їх принципів), а також нижчі показники збитковості у групі страхування загальної цивільної відповідальності і страхування на випадок збитків від стихійних явищ у сегменті корпоративного страхування.

Витрати

У І півріччі 2015 року аквізиційні витрати склали 1 130,8 млн. злотих і зросли на 9,1% по відношенню до рівня 2014 року. Такий приріст був головним чином пов'язаний зі збільшенням непрямих аквізиційних витрат у сегменті масового клієнта, високими показниками нового продажу індивідуальних ризикових продуктів і продажу додаткового страхування до пролонгованого страхування, а також початком консолідації придбаних у 2014 році страхових компаній. У той же час на зниження позиції аквізиційних витрат вплинув вищий рівень відстрочених витрат.

Збільшення адміністративних витрат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17,1% (до рівня 822,1 млн. злотих) було пов’язане з включенням у результати Групи PZU адміністративних витрат новопридбаних страхових компаній, а також з вищими витратами, пов’язаними з впровадженням стратегії PZU 3.0.

Прибуток

Чистий прибуток у І півріччі 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року був меншим на 23,2% і склав 1 321,5 млн. Якщо не враховувати події разового характеру, чистий результат знизився на 23,8% у порівнянні з минулим роком.
Падіння було зумовлене, зокрема, погіршенням рентабельності у сегменті масового страхування (в основному внаслідок збільшення збитковості в автострахуванні), зниженням прибутковості у груповому і індивідуальному пролонгованому страхуванні, а також нижчими доходами від інвестиційної діяльності у зв’язку з підвищенням прибутковості польських державних облігацій.

Показники

Консолідований власний капітал за МСФЗ станом на 30 червня 2015 року складав 11 853,1 млн. злотих проти 13 167,6 млн. злотих на кінець 2014 року (падіння на 10,0%). Така зміна була пов'язана, зокрема, з розподілом прибутку за 2014 рік і призначенням 2 590,6 млн. злотих на виплату дивідендів. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) за період з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року склав 21,1% і був нижчим на 6,4 п. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

повернутися
Інші публікації
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше
Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Оформлюйте поліс онлайн та беріть участь у акції від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк».

Детальніше
Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

МТСБУ встановила нові розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Детальніше