Понад мільярд доларів прибутку Групи PZU у 2013 році

Група PZU втілює в життя прийняту стратегію і вже котрий рік поспіль приносить своїм акціонерам дуже хороший (найбільший з часу її дебюту на біржі) прибуток. Чистий прибуток зріс на 1,2% у порівнянні з попереднім роком і склав 3 293,7 млн. злотих. Якщо порівняти прибуток, отриманий у 2013 і 2006 році, частка разових чинників зменшилася більш як у десять разів, що свідчить про здорову структуру результатів Групи PZU.


«Варто підкреслити, що вже багато років структура чистого прибутку Групи PZU зазнає змін. У попередні роки рекордних показників було досягнуто, у тому числі, в результаті вивільнення резервів, пов’язаних з груповим страхуванням соціального захисту. Якщо подивитися на структуру чистого прибутку за 2013 рік, можна побачити, що він насамперед складається з фінансових результатів від основної страхової діяльності» - сказав голова правління PZU SA Анджей Клесик.

«У зв’язку з публікацією результатів за 2013 рік, я хотів би з задоволенням підтвердити, що у 4 кварталі минулого року ми успішно розпочали впровадження нової системи оформлення полісів у PZU SA. На даний момент у системі Еверест виписуються поліси автострахування у південно-східній частині Польщі. До кінця цього року новим ІT рішенням будуть користуватися страхові агенти по всій країні. Для мене це дуже важливе питання, бо з технологічної точки зору, це переносить нашу компанію у XXI століття і дає нам можливість зосередитися на задоволенні потреб наших клієнтів» – додав Анджей Клесик.


Ключові фактори, які вплинули на фінансові результати Групи PZU у 2013 році:

  • зростання валової страхової премії, яка склала 16 480 млн. злотих, тобто зросла на 1,5% у порівнянні з попереднім роком. Якщо врахувати частку перестраховиків і зміну стану резервів, то чиста зароблена страхова премія склала 16 248,8 млн. злотих, що на 1,5% більше, ніж у 2012 році;
  • зниження обсягу страхових відшкодувань і виплат, який сформувався на рівні 11 161,2 млн. злотих, що означає зменшення на 8,7% у порівнянні з 2012 роком. У 2012 році значно збільшилися технічні страхові резерви внаслідок разової зміни технічних ставок. Загальний негативний вплив цієї операції на валовий фінансовий результат Групи PZU у 2012 році склав 1 032,8 млн. злотих.
  • зниження чистого прибутку від інвестиційної діяльності. В основному, в результаті падіння цін на державні боргові цінні папери чистий прибуток від інвестиційної діяльності склав 2 488,1 млн. злотих, що на 32,8% менше, ніж у 2012 році, коли ціни на боргові папери трималися на високому рівні.
  • дисциплінований підхід до витрат, зокрема, аквізиційних і адміністративних. Сукупно вони склали 3 422,4 млн. злотих i завдяки зниженню адміністративних витрат сформувалися на рівні 2012 року;

Огляд фінансових результатів

Премії

У 2013 році Група PZU зібрала 16 480,0 млн. злотих валових премій, що на 1,5% більше, ніж у 2012 році. У цю суму увійшли, насамперед: внески за страхування життя, які сплачувалися на регулярній основі (їх частка у загальній сумі валових премій – 41,9%) i надходили в основному з групового страхування, внески за страхування автоцивільної відповідальності (17,2% страхового портфеля), внески за автокаско (12,3%), внески за страхування на випадок пожежі і пошкодження майна (11,5% від загального обсягу страхових премій), а також страхові внески за страхування життя з однократною сплатою премії, за страхування від нещасних випадків і інші, частка яких склала 5,0%.

Інвестиційна діяльність

У 2013 році чистий прибуток від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 2 488,1 млн. злотих проти 3 704,7 млн. злотих у 2012 році (на 32,8% менше). На зниження цих доходів вплинуло передусім збільшення рентабельності облігацій. Прибутковість 5-річних державних облігацій зросла на 42 базисних пункти у річному вимірі, а 10-річних – на 61 базисний пункт, тоді як у 2012 році знизилася відповідно на 211 і 215 базисних пунктів. Також на інвестиційну діяльність вплинула гірша у порівнянні з 2012 роком кон’юнктура на фінансових ринках. У 2013 році індекс WIG зріс лише на 8,1%, тоді як у попередньому році – на 26,2%. В результаті, у 2013 році доходи Групи за фінансовими інструментами склали 592,8 млн. злотих, що на 253,2 млн. злотих менше, ніж у попередньому році.

Відшкодування і виплати

У 2013 році чистий обсяг відшкодувань і виплат разом з приростом стану резервів Групи ПЗУ склав 11 161,2 млн. злотих. У порівнянні з 2012 роком обсяг відшкодувань з врахуванням зміни стану резервів знизився на 8,7%. Таке зниження викликано: низьким рівнем збитків, пов’язаних з негативними наслідками зимування, відсутність заморозків і паводків у літній період, відсутність необхідності створення додаткових резервів на збитки за фінансовим страхуванням договірних гарантій, утримання низького рівня збитковості у автострахуванні завдяки сприятливим умовам на дорозі і меншому трафіку (низька частота збитків).

Адміністративні і аквізиційні витрати

У 2013 році аквізиційні витрати склали 2 015,9 млн. злотих, що на 0,8% більше, ніж у 2012 році. Такий приріст був головним чином пов'язаний з динамічним розвитком продажу інвестиційних продуктів через банківський канал, зокрема, продукту типу unit-linked, що характеризується високими аквізиційними витратами, збільшенням частки дорожчих каналів дистрибуції у продажу страхування для масового клієнта, зміною розміру комісійної винагороди для певних груп продуктів, а також початком консолідації товариств зі страхування життя у Литві і Україні – аквізиційні витрати консолідованих товариств склали 30,7 млн. злотих. Адміністративні витрати Групи у 2013 році сформувалися на рівні 1 406,5 млн. злотих, що на 2,3% менше у порівнянні з попереднім роком. На їх розмір вплинуло зниження витрат по персоналу (на 19,1 млн. злотих), що стало результатом реструктуризації зайнятості та реорганізації, а також зменшення витрат на рекламу у порівнянні з 2012 роком, коли проводилася широкомасштабна іміджева кампанія.

Показники

У 2013 році Група PZU покращила показники ефективності своєї діяльності. Особливо слід відзначити досягнення високої рентабельності власного капіталу. Коефіцієнт ROE склав 24,1%, що на 0,1 п. більше, ніж у попередньому році. Величини коефіцієнтів рентабельності, яких досягла Група PZU у 2013 році, перевищують рівень, досягнутий ринком в цілому (за даними за три квартали 2013 року).

 

Специфікація
(в тис. злотих)

Період 12 місяців

Період 9 місяців

4 квартал нетто

що закінчується на дату

що закінчується на дату

 

31.12.2013

31.12.2012

30.09.2013

30.09.2012

01.10.2013-31.12.2013

01.10.2012-31.12.2012

Валова підписана страхова премія

16 480 003

16 243 131

12 402 550

12 158 994

4 077 453

4 084 137

 2

Чистий обсяг страхових відшкодувань і виплат і зміна стану технічних страхових резервів

(11 161 224)

(12 218 731)

(8 210 298)

(8 428 025)

(2 950 926)

(3 790 706)

 3

Дохід від інвестиційної діяльності, у тому числі:

2 488 068

3 704 729

1 858 648

2 569 395

629 420

1 135 334

 3a

Чистий дохід від інвестицій

1 844 932

2 047 054

1 444 798

1 653 515

400 134

393 539

 3b

Нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій

25 045

521 268

(166 478)

367 091

191 523

154 177

 3c

Зміна нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

618 091

1 136 407

580 328

548 789

37 763

587 618

 4

Чистий прибуток

3 295 113

3 253 826

2 766 835

2 840 258

528 278

413 568

 5

Власний капітал

13 127 787

14 269 269

12 681 967

13 800 615

13 127 787

14 269 269

 6

Фінансові активи разом з інвестиційною нерухомістю

56 163 484

50 987 480

55 511 250

49 705 862

56 163 484

50 987 480

 7

Активи усього

62 362 421

55 909 560

61 640 113

56 800 666

62 362 421

55 909 560


повернутися
Інші публікації
Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Акційна пропозиція від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк»

Оформлюйте поліс онлайн та беріть участь у акції від СК «ПЗУ Україна» та АТ «Кредобанк».

Детальніше
Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

Введено в дію нові тарифи за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»

МТСБУ встановила нові розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Детальніше
Привітання з міжнародним жіночим днем

Привітання з міжнародним жіночим днем

СК «ПЗУ Україна» щиро вітає зі святом весни, ніжності та краси!

Детальніше