Понад мільярд доларів прибутку Групи PZU у 2013 році

Група PZU втілює в життя прийняту стратегію і вже котрий рік поспіль приносить своїм акціонерам дуже хороший (найбільший з часу її дебюту на біржі) прибуток. Чистий прибуток зріс на 1,2% у порівнянні з попереднім роком і склав 3 293,7 млн. злотих. Якщо порівняти прибуток, отриманий у 2013 і 2006 році, частка разових чинників зменшилася більш як у десять разів, що свідчить про здорову структуру результатів Групи PZU.


«Варто підкреслити, що вже багато років структура чистого прибутку Групи PZU зазнає змін. У попередні роки рекордних показників було досягнуто, у тому числі, в результаті вивільнення резервів, пов’язаних з груповим страхуванням соціального захисту. Якщо подивитися на структуру чистого прибутку за 2013 рік, можна побачити, що він насамперед складається з фінансових результатів від основної страхової діяльності» - сказав голова правління PZU SA Анджей Клесик.

«У зв’язку з публікацією результатів за 2013 рік, я хотів би з задоволенням підтвердити, що у 4 кварталі минулого року ми успішно розпочали впровадження нової системи оформлення полісів у PZU SA. На даний момент у системі Еверест виписуються поліси автострахування у південно-східній частині Польщі. До кінця цього року новим ІT рішенням будуть користуватися страхові агенти по всій країні. Для мене це дуже важливе питання, бо з технологічної точки зору, це переносить нашу компанію у XXI століття і дає нам можливість зосередитися на задоволенні потреб наших клієнтів» – додав Анджей Клесик.


Ключові фактори, які вплинули на фінансові результати Групи PZU у 2013 році:

  • зростання валової страхової премії, яка склала 16 480 млн. злотих, тобто зросла на 1,5% у порівнянні з попереднім роком. Якщо врахувати частку перестраховиків і зміну стану резервів, то чиста зароблена страхова премія склала 16 248,8 млн. злотих, що на 1,5% більше, ніж у 2012 році;
  • зниження обсягу страхових відшкодувань і виплат, який сформувався на рівні 11 161,2 млн. злотих, що означає зменшення на 8,7% у порівнянні з 2012 роком. У 2012 році значно збільшилися технічні страхові резерви внаслідок разової зміни технічних ставок. Загальний негативний вплив цієї операції на валовий фінансовий результат Групи PZU у 2012 році склав 1 032,8 млн. злотих.
  • зниження чистого прибутку від інвестиційної діяльності. В основному, в результаті падіння цін на державні боргові цінні папери чистий прибуток від інвестиційної діяльності склав 2 488,1 млн. злотих, що на 32,8% менше, ніж у 2012 році, коли ціни на боргові папери трималися на високому рівні.
  • дисциплінований підхід до витрат, зокрема, аквізиційних і адміністративних. Сукупно вони склали 3 422,4 млн. злотих i завдяки зниженню адміністративних витрат сформувалися на рівні 2012 року;

Огляд фінансових результатів

Премії

У 2013 році Група PZU зібрала 16 480,0 млн. злотих валових премій, що на 1,5% більше, ніж у 2012 році. У цю суму увійшли, насамперед: внески за страхування життя, які сплачувалися на регулярній основі (їх частка у загальній сумі валових премій – 41,9%) i надходили в основному з групового страхування, внески за страхування автоцивільної відповідальності (17,2% страхового портфеля), внески за автокаско (12,3%), внески за страхування на випадок пожежі і пошкодження майна (11,5% від загального обсягу страхових премій), а також страхові внески за страхування життя з однократною сплатою премії, за страхування від нещасних випадків і інші, частка яких склала 5,0%.

Інвестиційна діяльність

У 2013 році чистий прибуток від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 2 488,1 млн. злотих проти 3 704,7 млн. злотих у 2012 році (на 32,8% менше). На зниження цих доходів вплинуло передусім збільшення рентабельності облігацій. Прибутковість 5-річних державних облігацій зросла на 42 базисних пункти у річному вимірі, а 10-річних – на 61 базисний пункт, тоді як у 2012 році знизилася відповідно на 211 і 215 базисних пунктів. Також на інвестиційну діяльність вплинула гірша у порівнянні з 2012 роком кон’юнктура на фінансових ринках. У 2013 році індекс WIG зріс лише на 8,1%, тоді як у попередньому році – на 26,2%. В результаті, у 2013 році доходи Групи за фінансовими інструментами склали 592,8 млн. злотих, що на 253,2 млн. злотих менше, ніж у попередньому році.

Відшкодування і виплати

У 2013 році чистий обсяг відшкодувань і виплат разом з приростом стану резервів Групи ПЗУ склав 11 161,2 млн. злотих. У порівнянні з 2012 роком обсяг відшкодувань з врахуванням зміни стану резервів знизився на 8,7%. Таке зниження викликано: низьким рівнем збитків, пов’язаних з негативними наслідками зимування, відсутність заморозків і паводків у літній період, відсутність необхідності створення додаткових резервів на збитки за фінансовим страхуванням договірних гарантій, утримання низького рівня збитковості у автострахуванні завдяки сприятливим умовам на дорозі і меншому трафіку (низька частота збитків).

Адміністративні і аквізиційні витрати

У 2013 році аквізиційні витрати склали 2 015,9 млн. злотих, що на 0,8% більше, ніж у 2012 році. Такий приріст був головним чином пов'язаний з динамічним розвитком продажу інвестиційних продуктів через банківський канал, зокрема, продукту типу unit-linked, що характеризується високими аквізиційними витратами, збільшенням частки дорожчих каналів дистрибуції у продажу страхування для масового клієнта, зміною розміру комісійної винагороди для певних груп продуктів, а також початком консолідації товариств зі страхування життя у Литві і Україні – аквізиційні витрати консолідованих товариств склали 30,7 млн. злотих. Адміністративні витрати Групи у 2013 році сформувалися на рівні 1 406,5 млн. злотих, що на 2,3% менше у порівнянні з попереднім роком. На їх розмір вплинуло зниження витрат по персоналу (на 19,1 млн. злотих), що стало результатом реструктуризації зайнятості та реорганізації, а також зменшення витрат на рекламу у порівнянні з 2012 роком, коли проводилася широкомасштабна іміджева кампанія.

Показники

У 2013 році Група PZU покращила показники ефективності своєї діяльності. Особливо слід відзначити досягнення високої рентабельності власного капіталу. Коефіцієнт ROE склав 24,1%, що на 0,1 п. більше, ніж у попередньому році. Величини коефіцієнтів рентабельності, яких досягла Група PZU у 2013 році, перевищують рівень, досягнутий ринком в цілому (за даними за три квартали 2013 року).

 

Специфікація
(в тис. злотих)

Період 12 місяців

Період 9 місяців

4 квартал нетто

що закінчується на дату

що закінчується на дату

 

31.12.2013

31.12.2012

30.09.2013

30.09.2012

01.10.2013-31.12.2013

01.10.2012-31.12.2012

Валова підписана страхова премія

16 480 003

16 243 131

12 402 550

12 158 994

4 077 453

4 084 137

 2

Чистий обсяг страхових відшкодувань і виплат і зміна стану технічних страхових резервів

(11 161 224)

(12 218 731)

(8 210 298)

(8 428 025)

(2 950 926)

(3 790 706)

 3

Дохід від інвестиційної діяльності, у тому числі:

2 488 068

3 704 729

1 858 648

2 569 395

629 420

1 135 334

 3a

Чистий дохід від інвестицій

1 844 932

2 047 054

1 444 798

1 653 515

400 134

393 539

 3b

Нетто-результат експлуатації інвестицій і відрахування через знецінення інвестицій

25 045

521 268

(166 478)

367 091

191 523

154 177

 3c

Зміна нетто справедливої ​​вартості активів і зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю

618 091

1 136 407

580 328

548 789

37 763

587 618

 4

Чистий прибуток

3 295 113

3 253 826

2 766 835

2 840 258

528 278

413 568

 5

Власний капітал

13 127 787

14 269 269

12 681 967

13 800 615

13 127 787

14 269 269

 6

Фінансові активи разом з інвестиційною нерухомістю

56 163 484

50 987 480

55 511 250

49 705 862

56 163 484

50 987 480

 7

Активи усього

62 362 421

55 909 560

61 640 113

56 800 666

62 362 421

55 909 560


повернутися
Інші публікації
Покриття воєнних ризиків по програмі «АвтоКаско – пакет AVTOMIX»

Покриття воєнних ризиків по програмі «АвтоКаско – пакет AVTOMIX»

Відтепер для клієнтів «ПЗУ Україна» є опція покриття воєнних ризиків по прогамі «АвтоКаско – пакет AVTOMIX»

Детальніше
Безкоштовний місяць КАСКО від «ПЗУ Україна» у дилерських центрах Hyundai «Олімп Мотор» та «Едем Авто»!

Безкоштовний місяць КАСКО від «ПЗУ Україна» у дилерських центрах Hyundai «Олімп Мотор» та «Едем Авто»!

Вигідна акція від «ПЗУ Україна» та дилерських центрів Hyundai «Олімп Мотор» та «Едем Авто».

Детальніше
Страхова компанія «ПЗУ Україна» підвела підсумки за 9 місяців 2023 року

Страхова компанія «ПЗУ Україна» підвела підсумки за 9 місяців 2023 року

Страхова компанія ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за січень-вересень 2023 року збільшила збір премій до 1 314 млн грн.

Детальніше