Компанія «ПЗУ Україна» пройшла перевірку незалежних аудиторів за результатами 2020 року

Щорічно результати компаній групи ПЗУ в Україні підтверджуються аудиторами «Великої четвірки». В 2021 році  «ПЗУ Україна» та «ПЗУ Україна страхування життя» перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності. З 2012 по 2013 рр. ми проходили перевірку у компанії ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (член міжнародного об’єднання Deloitte Touche Tohmatsu Limited), а починаючи з 2014 року і дотепер фінансову звітність компаній перевіряє та підтверджує міжнародна компанія ПрАТ «КПМГ Аудит» (член міжнародного об’єднання KPMG International Limited).

Згідно з висновками аудитора ПрАТ «КПМГ Аудит» фінансова звітність компанії «ПЗУ Україна» є достовірною. «На нашу думку, окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2020 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог законодавства України щодо фінансового звітування» - зі звіту незалежних аудиторів щодо аудиту окремої фінансової звітності ПрАТ «ПЗУ Україна» за 2020 рік.        

Історія звітності компаній групи доступна за посиланням: https://www.pzu.com.ua/about/finance/reports.html

«Гроші люблять тишу»

Мова чисел найбільш точна, але трактування даних – це поле, що досить часто викривляється з метою можливого введення в оману. Яким чином звичайному читачеві зрозуміти дані, наведені у фінансовій звітності страхової компанії? На що звернути увагу? Коментарями ділиться Наталія Маркова, Фінансовий директор групи компаній ПЗУ Україна.   

«Найбільш повну інформацію про капітал компанії показує позиція «Власний капітал», рядок 1495, підсумок Розділу I Балансу. У ньому враховані всі складові власного капіталу компанії, у тому числі, наприклад, емісійний дохід, резервний капітал і т.д.

Станом на 31.12.2020 року власний капітал компанії «ПЗУ Україна» складає 794,8 млн грн, що на 40% вище аналогічного показника станом на 31.12.2019 року.

Також, дуже корисною є інформація у п. 6.1 та п. 6.2. Розділу 6 «Звітних даних страховика», де наведено розмір гарантійного фонду страховика та дані про виконання ним нормативу платоспроможності. Вимоги до цих показників вказані у ст. 30 «Закону про страхування».   

Станом на 31.12.2020 року розмір гарантійного фонду страхової компанії «ПЗУ Україна» складає 443,0 млн грн, а нормативний запас платоспроможності виконано на 377%, що майже в 4 рази більше необхідного запасу та в 3 рази вище 125%-го ліміту для страхових компанії, котрі займаються продажами полісів ОСЦПВ».

Сьогодні на деяких онлайн ресурсах зустрічаються сумнівні матеріали з голосними заголовками про нібито збитковість страхової компанії, та ці ствердження не знаходять підтвердження у тексті самого матеріалу. Така тенденція лише більш дезорієнтує читачів. Найбільш часто викривлено трактується інформація показника «нерозподіленого прибутку/непокритого збитку». Що це за показник, як його правильно зрозуміти? Коментар Наталії Маркової, Фінансового директора групи компанії ПЗУ Україна.  

«Показник нерозподіленого прибутку/непокритого збитку на кінець звітного періоду показує загальну суму прибутку/збитку за весь період роботи компанії наростаючим підсумком (тобто з моменту заснування компанії в Україні). Ця величина не відображує фінансовий результат або успішність роботи компанії у звітному періоді, більш того, вона не обов’язково показує, як компанія працювала протягом останніх років. Нерідко компанії генерують негативний фінансовий результат на ранніх етапах своєї роботи, коли вони активно вкладають ресурси у розвиток бізнесу, побудову мережі продаж, створення продуктів та бізнес-моделі у цілому.    

Також маємо додати, що даний показник немає сенсу аналізувати окремо від інших даних.  Сам по собі він несе мало інформації та не являє жодної загрози за умови дотримання страховою компанією всіх вимог законодавства (у тому числі до ведення обліку та складання звітності, формування страхових резервів та інше), виконання вимог достатності капіталу відповідно до Закону України  «Про страхування», а також нормативів платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів відповідно до вимог регулятора страхового ринку.   

Станом на 31.12.2020 р. компанія «ПЗУ Україна» виконує всі вимоги до капіталу та платоспроможності, що відображено у фінансовій звітності та підтверджено міжнародною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит», представником так званої «Великої четвірки».

Протягом двох останніх років, тобто 2019-2020 чистий прибуток компанії «ПЗУ Україна» перевищував 100 млн грн, при чому у 2020 році всупереч негативному впливу пандемії COVID-19 чистий прибуток нашої компанії склав 181,5 млн грн».

повернутися
Інші публікації
Привітання зі святом Великодня!

Привітання зі святом Великодня!

Прийміть щирі вітання з Великоднем!

Детальніше
Страхова компанія «ПЗУ Україна» підбила підсумки за січень – березень 2024 року

Страхова компанія «ПЗУ Україна» підбила підсумки за січень – березень 2024 року

СК «ПЗУ Україна» за перший квартал 2024 року залучила 481 млн грн страхових премій.

Детальніше
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше