Група PZU підбила підсумки роботи за 2014 рік

Незважаючи на несприятливі регулятивні і економічні умови, фінансовий результат Групи PZU за 2014 рік склав близько 3 млрд злотих. Валова підписана премія зросла на 2,5% у порівнянні з 2013 роком і склала 16,9 млрд злотих. 2014 рік – це також завершення реалізації стратегії PZU 2.0 i розробка стратегічних напрямків розвитку до 2020 року (PZU 3.0)


- Минулий рік був щедрим на важливі події для PZU. Рекордний випуск єврооблігацій, розвиток платформи Еверест, придбання активів компанії RSA в Польщі і балтійських країнах, революційна послуга прямого врегулювання збитків чи унікальний парк автомобілів на заміну показують, що ми з великою рішучістю виконували обіцянки, закладені ще у попередній стратегії PZU2.0. Усього цього було досягнуто при послідовному зростанні прибутку від інвестиційної діяльності, збереженні високої рентабельності бізнесу і збільшенні продажу страхування як в межах країни, так і за кордоном. В минулому році ми також завершили роботу над новою стратегією, яка передбачає, що до 2020 року Група PZU здобуде лідерські позиції в усіх ключових з точки зору бізнесу сферах. У той же час, за несприятливих макроекономічних умов ми досягли хороших, стабільних результатів і принесли справедливий прибуток акціонерам – сказав Анджей Клесик, Голова Правління PZU SA.


Вплив на фінансові результати Групи PZU в 2014 році мали наступні фактори:

  • зменшення рентабельності в сегменті страхування масового клієнта, в основному, в автострахуванні у зв’язку зі збільшенням резервів за збитками минулих років;
  • зменшення рентабельності в сегменті корпоративного страхування, в основному, в групі автострахування у зв’язку зі сповільненням продажу при одночасному збільшенні обсягу відшкодувань і виплат за збитками минулих років, і інших видах страхування ЦВ і майна;
  • вищий чистий результат від інвестиційної діяльності, пов’язаний з вищою оцінкою боргових інструментів;
  • покращення рентабельності у груповому і індивідуальному пролонгованому страхуванні у зв’язку зі зростанням портфеля і зниженням збитковості ризикових продуктів;
  • зниження темпу конверсії полісів за багаторічними договорами на пролонговані річні договори в груповому страхуванні.

Крім того, істотний вплив на порівнянність результатів мали події разового характеру: вищі результати в сегменті пенсійного страхування внаслідок реформи OFE (Відкритого пенсійного фонду), дохід у 2013 році за рахунок консолідації інвестиційних фондів і валовий прибуток в 2013 році за рахунок укладення угоди з перестраховиком за страхуванням «Зелена карта».

Премії

У 2014 році Група PZU зібрала 16 884,6 млн злотих валових премій проти 16 480,0 млн злотих у попередньому році (+2,5). Збільшення обсягів продажу спостерігалося передусім у страхуванні життя зі сплатою внесків на регулярній основі (в основному за рахунок розвитку групового ризикового страхування і премії, отриманої за страхуванням здоров’я), внесків за страхування на випадок пожежі і пошкодження майна, а також страхових внесків за страхування від нещасних випадків і інше.

В той же час, спостерігається зниження обсягів продажу структурованих продуктів в каналі банківського страхування (bancassurance) і менші надходження премій за автострахуванням (як результат зниження цін на поліси через сильну конкуренцію на ринку).
Частка премій, отриманих в Україні і балтійських країнах, в премії Групи склала 4,2% i зросла у порівнянні з 2013 роком в результаті розширення діяльності в балтійських країнах. Зважаючи на те, що страхові платежі, зібрані новопридбаними компаніями, були враховані у результатах Групи з моменту початку консолідації (не за повний рік), слід очікувати подальшого збільшення частки цієї групи страхування у структурі валової підписаної премії Групи в наступному періоді.

Інвестиційна діяльність

У 2014 році чистий прибуток від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 2 733,5 млн злотих проти 2 514,6 млн злотих у 2013 році (на 8,7% більше) і зріс в основному через зниження прибутковості польських державних облігацій, підвищення оцінки інвестиційної нерухомості і збільшенню портфеля активів, деномінованих у євро.

Відшкодування і виплати

У 2014 році чистий обсяг відшкодувань і виплат (з врахуванням приросту стану резервів) Групи PZU зріс на 3,4% у порівнянні з 2013 роком і склав 11 541,7 млн злотих. Збільшення пов’язане, в першу чергу, зі зниженням темпу конверсії багаторічних договорів на річні пролонговані договори у груповому страхуванні типу П, збільшенням портфеля групового ризикового страхування, вищою збитковістю у страхуванні автоцивільної відповідальності, підвищенням збитковості в сегменті страхування іншої цивільної відповідальності і страхування на випадок пожежі і інших майнових збитків, а також вищим рівнем збитків в сегменті сільськогосподарського страхування.

Адміністративні і аквізиційні витрати

У 2014 році аквізиційні витрати склали 2 147,0 млн злотих, що на 6,5% більше, ніж у 2013 році. Це було передусім результатом зміни розміру комісійної винагороди в пакетних продуктах автострахування, модифікації системи винагороди в агентському каналі в сегменті індивідуального страхування, початку консолідації новопридбаних товариств зі страхування життя, а також збільшення портфеля договорів і високих показників продажу нових полісів групового ризикового страхування. 

Адміністративні витрати Групи у 2014 році сформувалися на рівні 1 527,7 млн злотих, що на 8,6% більше у порівнянні з попереднім роком. На їх розмір вплинуло збільшення витрат на проекти, у тому числі на запровадження стратегії, витрат на IT, персонал і навчання з питань обслуговування клієнтів, обов’язкова доплата у Гарантійний фонд Національного депозитарія цінних паперів (KDPW) компанією PTE PZU у розмірі 19,5 млн злотих, і включення до результатів Групи адміністративних витрат новопридбаних страхових компаній.

Прибуток

Чистий прибуток знизився у порівнянні з попереднім роком на 9,9% і склав 2 967,6 млн злотих проти 3 295,0 млн злотих в 2013 році.

Показники

На кінець 2014 року розмір власного капіталу досяг 13 167,6 млн злотих і сформувався на рівні, наближеному до кінця 2013 року (зріст на 0,3%). Збільшення консолідованого власного капіталу, пов’язане з чистим результатом за 2014 рік у розмірі 2 967,6 млн злотих, було компенсовано дивідендами у розмірі 2 936,0 млн злотих. В 2014 році Група PZU досягла рентабельності власного капіталу на рівні 22,6%. Коефіцієнт ROE, таким чином, знизився на 1,5 п. у порівнянні з попереднім роком. Величини коефіцієнтів рентабельності, яких Група PZU досягла у 2014 році, перевищують рівень, досягнутий ринком в цілому (за даними за три квартали 2014 року).
 

повернутися
Інші публікації
Привітання зі святом Великодня!

Привітання зі святом Великодня!

Прийміть щирі вітання з Великоднем!

Детальніше
Страхова компанія «ПЗУ Україна» підбила підсумки за січень – березень 2024 року

Страхова компанія «ПЗУ Україна» підбила підсумки за січень – березень 2024 року

СК «ПЗУ Україна» за перший квартал 2024 року залучила 481 млн грн страхових премій.

Детальніше
Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Репутація Групи «ПЗУ Україна» визнана найкращою у галузі

Група «ПЗУ Україна» отримала нагороду на Міжнародному форумі PRNext.

Детальніше