Група PZU підбила підсумки роботи за 2014 рік

Незважаючи на несприятливі регулятивні і економічні умови, фінансовий результат Групи PZU за 2014 рік склав близько 3 млрд злотих. Валова підписана премія зросла на 2,5% у порівнянні з 2013 роком і склала 16,9 млрд злотих. 2014 рік – це також завершення реалізації стратегії PZU 2.0 i розробка стратегічних напрямків розвитку до 2020 року (PZU 3.0)


- Минулий рік був щедрим на важливі події для PZU. Рекордний випуск єврооблігацій, розвиток платформи Еверест, придбання активів компанії RSA в Польщі і балтійських країнах, революційна послуга прямого врегулювання збитків чи унікальний парк автомобілів на заміну показують, що ми з великою рішучістю виконували обіцянки, закладені ще у попередній стратегії PZU2.0. Усього цього було досягнуто при послідовному зростанні прибутку від інвестиційної діяльності, збереженні високої рентабельності бізнесу і збільшенні продажу страхування як в межах країни, так і за кордоном. В минулому році ми також завершили роботу над новою стратегією, яка передбачає, що до 2020 року Група PZU здобуде лідерські позиції в усіх ключових з точки зору бізнесу сферах. У той же час, за несприятливих макроекономічних умов ми досягли хороших, стабільних результатів і принесли справедливий прибуток акціонерам – сказав Анджей Клесик, Голова Правління PZU SA.


Вплив на фінансові результати Групи PZU в 2014 році мали наступні фактори:

  • зменшення рентабельності в сегменті страхування масового клієнта, в основному, в автострахуванні у зв’язку зі збільшенням резервів за збитками минулих років;
  • зменшення рентабельності в сегменті корпоративного страхування, в основному, в групі автострахування у зв’язку зі сповільненням продажу при одночасному збільшенні обсягу відшкодувань і виплат за збитками минулих років, і інших видах страхування ЦВ і майна;
  • вищий чистий результат від інвестиційної діяльності, пов’язаний з вищою оцінкою боргових інструментів;
  • покращення рентабельності у груповому і індивідуальному пролонгованому страхуванні у зв’язку зі зростанням портфеля і зниженням збитковості ризикових продуктів;
  • зниження темпу конверсії полісів за багаторічними договорами на пролонговані річні договори в груповому страхуванні.

Крім того, істотний вплив на порівнянність результатів мали події разового характеру: вищі результати в сегменті пенсійного страхування внаслідок реформи OFE (Відкритого пенсійного фонду), дохід у 2013 році за рахунок консолідації інвестиційних фондів і валовий прибуток в 2013 році за рахунок укладення угоди з перестраховиком за страхуванням «Зелена карта».

Премії

У 2014 році Група PZU зібрала 16 884,6 млн злотих валових премій проти 16 480,0 млн злотих у попередньому році (+2,5). Збільшення обсягів продажу спостерігалося передусім у страхуванні життя зі сплатою внесків на регулярній основі (в основному за рахунок розвитку групового ризикового страхування і премії, отриманої за страхуванням здоров’я), внесків за страхування на випадок пожежі і пошкодження майна, а також страхових внесків за страхування від нещасних випадків і інше.

В той же час, спостерігається зниження обсягів продажу структурованих продуктів в каналі банківського страхування (bancassurance) і менші надходження премій за автострахуванням (як результат зниження цін на поліси через сильну конкуренцію на ринку).
Частка премій, отриманих в Україні і балтійських країнах, в премії Групи склала 4,2% i зросла у порівнянні з 2013 роком в результаті розширення діяльності в балтійських країнах. Зважаючи на те, що страхові платежі, зібрані новопридбаними компаніями, були враховані у результатах Групи з моменту початку консолідації (не за повний рік), слід очікувати подальшого збільшення частки цієї групи страхування у структурі валової підписаної премії Групи в наступному періоді.

Інвестиційна діяльність

У 2014 році чистий прибуток від інвестиційної діяльності Групи PZU склав 2 733,5 млн злотих проти 2 514,6 млн злотих у 2013 році (на 8,7% більше) і зріс в основному через зниження прибутковості польських державних облігацій, підвищення оцінки інвестиційної нерухомості і збільшенню портфеля активів, деномінованих у євро.

Відшкодування і виплати

У 2014 році чистий обсяг відшкодувань і виплат (з врахуванням приросту стану резервів) Групи PZU зріс на 3,4% у порівнянні з 2013 роком і склав 11 541,7 млн злотих. Збільшення пов’язане, в першу чергу, зі зниженням темпу конверсії багаторічних договорів на річні пролонговані договори у груповому страхуванні типу П, збільшенням портфеля групового ризикового страхування, вищою збитковістю у страхуванні автоцивільної відповідальності, підвищенням збитковості в сегменті страхування іншої цивільної відповідальності і страхування на випадок пожежі і інших майнових збитків, а також вищим рівнем збитків в сегменті сільськогосподарського страхування.

Адміністративні і аквізиційні витрати

У 2014 році аквізиційні витрати склали 2 147,0 млн злотих, що на 6,5% більше, ніж у 2013 році. Це було передусім результатом зміни розміру комісійної винагороди в пакетних продуктах автострахування, модифікації системи винагороди в агентському каналі в сегменті індивідуального страхування, початку консолідації новопридбаних товариств зі страхування життя, а також збільшення портфеля договорів і високих показників продажу нових полісів групового ризикового страхування. 

Адміністративні витрати Групи у 2014 році сформувалися на рівні 1 527,7 млн злотих, що на 8,6% більше у порівнянні з попереднім роком. На їх розмір вплинуло збільшення витрат на проекти, у тому числі на запровадження стратегії, витрат на IT, персонал і навчання з питань обслуговування клієнтів, обов’язкова доплата у Гарантійний фонд Національного депозитарія цінних паперів (KDPW) компанією PTE PZU у розмірі 19,5 млн злотих, і включення до результатів Групи адміністративних витрат новопридбаних страхових компаній.

Прибуток

Чистий прибуток знизився у порівнянні з попереднім роком на 9,9% і склав 2 967,6 млн злотих проти 3 295,0 млн злотих в 2013 році.

Показники

На кінець 2014 року розмір власного капіталу досяг 13 167,6 млн злотих і сформувався на рівні, наближеному до кінця 2013 року (зріст на 0,3%). Збільшення консолідованого власного капіталу, пов’язане з чистим результатом за 2014 рік у розмірі 2 967,6 млн злотих, було компенсовано дивідендами у розмірі 2 936,0 млн злотих. В 2014 році Група PZU досягла рентабельності власного капіталу на рівні 22,6%. Коефіцієнт ROE, таким чином, знизився на 1,5 п. у порівнянні з попереднім роком. Величини коефіцієнтів рентабельності, яких Група PZU досягла у 2014 році, перевищують рівень, досягнутий ринком в цілому (за даними за три квартали 2014 року).
 

повернутися
Інші публікації
Зимова акція від СК «ПЗУ Україна» в дилерських центрах Peugeot, Citroën, Opel, DS, Jeep

Зимова акція від СК «ПЗУ Україна» в дилерських центрах Peugeot, Citroën, Opel, DS, Jeep

СК «ПЗУ Україна» запускає спільну акцію з офіційними дилерськими центрами Peugeot, Citroën, Opel, DS, Jeep.

Детальніше
Допомога ЗСУ від ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

Допомога ЗСУ від ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» щодня працює на Перемогу, підтримує економічний фронт та допомагає нашим героїчним воїнам!

Детальніше