Акція: Обирай електронне спілкування з PZU!

Шановні Клієнти!

Ми висловлюємо Вам щиру подяку за участь в Акції  "Електронне спілкування з PZU!".

31 грудня 2014 року закінчився останній шостий етап нашої Акції. Серед всіх Клієнтів, які зареєструвалися протягом грудня, було проведено розіграш призів.

І сьогодні ми оголошуємо імена трьох переможців шостого етапу Акції "Електронне спілкування з PZU!":

чашку отримує - Лелюк Юлія Вікторівна;
брелок отримує - Бабанин Алексей Николаевич;
жорсткий диск отримує - Кріль Тетяна Іванівна.

Також було визначено головного переможця акції "Електронне спілкування з PZU!", який отримує головний приз - планшет.

Планшет отримує - Пашко Роман Николаевич.

Вітаємо Переможців!

 

Офіційні правила участі в Акції

«Електронне спілкування з PZU!»

 

1.        Загальні положення.

1.1.       Замовником, Організатором і Виконавцем Акції «Електронне спілкування з PZU!» (надалі за текстом – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (надалі за текстом – «Організатор»), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 42; поштова адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62. Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Серія АВ № 499971 від 18.12.2009 р.

1.2.       Офіційний сайт Організатора та Акції: www.pzu.com.ua (надалі за текстом – «Сайт Акції», «Інтернет-сайт»).

2.        Мета проведення Акції

2.1.       Метою проведення Акції є заохочення громадян України, які укладають/уклали договір страхування життя з Організатором, до поступового переходу від паперової форми комунікацій і обміну інформацією до електронної форми; привернення уваги потенційних споживачів і стимулювання до придбання послуг зі страхування життя, що надаються Організатором Акції в межах його ліцензійної діяльності.

3.        Територія та період проведення Акції

3.1.       Акція проводиться на всій території України (надалі – «Територія Акції»).

3.2.       Акція проводиться (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 00.00 годин 01 липня 2014 року до 23.59 години 31 грудня 2014 року включно (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).

4.        Учасники Акції

4.1.       Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України, мешкають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – «Учасники Акції»), які в Період проведення Акції:

4.1.1.      уклали з Організатором принаймні один договір страхування життя; або

4.1.2.      мають принаймні один діючий договір страхування життя, строк дії якого припадає на Період проведення Акції.

4.2.       Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Організатора.

5.        Умови участі в Акції

5.1.       Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 4.1. цих Офіційних правил, необхідно у сукупності:

5.1.1.          протягом Періоду проведення Акції укласти з Організатором або мати принаймні один діючий договір страхування життя з Організатором, строк дії якого припадає на Період проведення Акції;

5.1.2.          протягом Періоду проведення Акції зареєструватися як Учасник Акції, заповнивши поля реєстраційної форми, розміщеної на Інтернет-сайті www.pzu.com.ua (надалі за текстом – «Реєстраційна форма»).

5.2.       Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність інформації (у т.ч. щодо контактної інформації та номеру телефону), наданої ними при заповненні Реєстраційної форми.

5.3.       Заповнення Учасником Реєстраційної форми на Сайті з метою приймання участі в Акції можливе у період з 00:00:00 год. 01 липня 2014 року до 23:59:59. 31 грудня 2014 року включно. Якщо Учасник заповнює Реєстраційну форму до початку або після закінчення Акції, такий Учасник і його Реєстраційна форма не приймають участі в Акції. Інформація, зазначена Учасником в Реєстраційній формі до початку або після закінчення Акції, розцінюється Організатором як згода фізичної особи, яка уклала договір страхування життя, на обмін інформацією, пов’язаною з договором страхування життя, в електронній формі, в тому числі шляхом отримання інформації на електронну адресу Учасника.

6.        Фонд Подарунків Акції

6.1.       Фонд Подарунків Акції складається з наступного:

6.1.1.      Щомісячні Подарунки:

·      Чашка – у кількості 6 (шість) шт.;

·      Брелок – у кількості 6 (шість) шт.;

·      Зовнішній жорсткий диск – у кількості 3 (три) шт.;

·      Електронна рамка для фото – у кількості 3 (три) шт.

Зовні на Щомісячні Подарунки, зокрема, на чашки та/або брелоки, на розсуд Організатора Акції може бути здійснено нанесення зображення логотипа або торгової марки Організатора.

6.1.2.      Головний Подарунок Акціїпланшет у кількості 1 (одна) шт.

6.2.       Тип, модель, назва, виробник, розмір, колір та інші технічні характеристики таких Подарунків як Зовнішній жорсткий диск, Електронна рамка для фото, Планшет, обираються на власний розсуд Організатора.

6.3.       Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, форма, колір) може відрізнятися від їх зображень на рекламно-інформаційних матеріалах або на Офіційному сайті Акції, які можуть бути розміщені Організатором Акції протягом строку проведення Акції.

6.4.       Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість Подарунків. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у цих Правилах.

6.5.       Організатор Акції залишає за собою право змінювати загальний Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами.

6.6.       Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки на умовах цих Правил.

6.7.       Грошовий еквівалент Подарунків не нараховується та не виплачується. Всі Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

7.        Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Подарунків.

7.1.       Визначення Учасників Акції, які отримують право на одержання Щомісячних Подарунків/Головного Подарунку (надалі – «Переможці»), відбувається за допомогою комп'ютерної програми методом випадкової (електронної) вибірки серед тих Учасників Акції, які виконали умови пп. 5.1.1. і пп. 5.1.2. цих Правил протягом відповідного періоду реєстрації.

7.2.       Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Щомісячних Подарунків/Головного Подарунку здійснюється в присутності Комісії, склад якої визначає Організатор Акції, відповідно до цих Правил з дотриманням нижченаведеної процедури:

7.3.       Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Щомісячних Подарунків.

7.3.1.     Щомісяця протягом Періоду проведення Акції серед Учасників Акції, які були зареєстровані для участі в Акції у відповідності з вимогами цих Правил протягом попереднього календарного місяця проведення Акції, проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які здобувають право на отримання Щомісячних подарунків Акції з Фонду Подарунків, зазначеного в п. 6.1.1. цих Правил. Визначення Переможців відбувається у порядку та строки, наведені нижче у Таблиці:

 

Період заповнення Реєстраційної форми на Сайті

Дата проведення Визначення Переможців

Визначаються Учасники Акції, які здобувають право на отримання:

З 00.00 годин 01 липня 2014 року до 23.59 години 31 липня 2014 року включно

04 серпня 2014 року

 • 1 (однієї) чашки;
 • 1 (одного) брелока;
 • 1 (одного) зовнішнього жорсткого диска.

З 00.00 годин 01 серпня 2014 року до 23.59 години 31 серпня 2014 року включно

01 вересня 2014 року

 • 1 (однієї) чашки;
 • 1 (одного) брелока;
 • 1 (одного) зовнішнього жорсткого диска.

З 00.00 годин 01 вересня 2014 року до 23.59 години 30 вересня 2014 року включно

01 жовтня 2014 року

 • 1 (однієї) чашки;
 • 1 (одного) брелока;
 • 1 (одного) зовнішнього жорсткого диска.

З 00.00 годин 01 жовтня 2014 року до 23.59 години 31 жовтня 2014 року включно

03 листопада 2014 року

 • 1 (однієї) чашки;
 • 1 (одного) брелока;
 • 1 (однієї) електронної рамки для фото.

З 00.00 годин 01 листопада 2014 року до 23.59 години 30 листопада 2014 року включно

01 грудня 2014 року

 • 1 (однієї) чашки;
 • 1 (одного) брелока;
 • 1 (однієї) електронної рамки для фото.

З 00.00 годин 01 грудня 2014 року до 23.59 години 31 грудня 2014 року включно

05 січня 2015 року

 • 1 (однієї) чашки;
 • 1 (одного) брелока;
 • 1 (однієї) електронної рамки для фото.

7.3.2.      За Період проведення Акції Учасником Акції може бути отримано тільки 1 (один) Щомісячний Подарунок.

7.3.3.      Учасник Акції, який отримав право на одержання будь-якого Щомісячного Подарунку в рамках будь-якого з Періодів реєстрації не приймає участі у подальших Визначеннях Учасників Акції, які можуть отримати Щомісячні Подарунки.

7.4.       Визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Головного Подарунка.

7.4.1.      Визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Головного Подарунка Акції, зазначеного в п. 6.1.2. цих Правил, здійснюється 05 січня 2015 року серед всіх Учасників Акції, які були зареєстровані для участі в Акції у відповідності з вимогами цих Правил протягом всього Періоду проведення Акції.

7.4.2.      У Визначенні Учасника Акції, який здобуде право на одержання Головного Подарунку Акції, приймають участь всі без винятку Учасники Акції, які виконали вимоги пп. 5.1.1. і пп. 5.1.2. цих Правил, в тому числі Учасники Акції, які отримали право на одержання будь-якого Щомісячного Подарунку в рамках будь-якого з Періодів реєстрації.

7.5.       Результати визначення Переможців Акції оформлюються Протоколом, який підписується членами Комісії, що створена з представників Організатора.

7.6.       На наступний робочий день після проведення кожного Визначення Переможців його результати оприлюднюються на Інтернет-сайті Акції.

8.        Порядок отримання Подарунків

8.1.       Переможці будуть сповіщені Організатором шляхом телефонного дзвінка на номер мобільного телефону, зазначений Учасником Акції при заповненні Реєстраційної форми на Сайті. Під час телефонної розмови Переможцеві будуть повідомлені умови отримання Подарунка, в тому числі про умови отримання Подарунку у регіональних відділеннях Організатора Акції. Сповіщення має бути здійсненим не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати визначення Переможців Акції.

8.2.       Вручення Подарунків здійснюється не раніше ніж через 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дати визначення Переможців Акції за відповідний місяць проведення Акції на підставі договорів дарування, укладених в усній формі.

8.2.1.     Вручення Подарунків здійснюється представниками Організатора у регіональних відділеннях Організатора Акції, що вимагатиме від Учасника Акції, який здобув право на отримання Подарунку, прибуття до регіонального відділення Організатора Акції за власний рахунок.

8.2.2.     У тому випадку, якщо у населеному пункті, в якому проживає Переможець, відсутнє регіональне відділення Організатора Акції, Подарунок відправляється Організатором через відділення УДППЗ «Укрпошта» з повідомленням про отримання за адресою проживання Переможця або адресою, яку повідомить Переможець під час сповіщення його Організатором про право на отримання Подарунку.

8.3.       При отриманні Подарунку у регіональних відділеннях Організатора Акції Переможець зобов’язаний мати при собі та надати представникам Організатора копії наступних документів: копію паспорта громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою)) та копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера, а також копію письмової згоди на використання Організатором Акції своїх персональних даних (особисту інформацію), у тому числі номера мобільного телефону. Текст такої згоди має містити підпис особи та наступну інформацію: «Не заперечую проти використання моїх персональних даних в рамках проведення Акції «Електронне спілкування з PZU!» з метою участі в Акції та здобуття права на отримання Подарунку Акції».

8.4.       Неможливість зв’язатися з Переможцем за зазначеними ним в Реєстраційній формі даними та/або якщо Переможець не з’явився у вказаний Організатором Акції час у вказаному місці, та/або невиконання Переможцем умов та вимог цих Правил, та/або ненадання чи несвоєчасне надання ним необхідних для отримання Подарунка документів позбавляє такого Переможця права на отримання відповідного Подарунка Акції.

8.5.       У разі неотримання від Переможця документів, визначених в п. 8.3. цих Правил, вважається, що Переможець добровільно відмовився від Подарунка. В такому випадку Подарунок використовується Організатором на власний розсуд.

8.6.       Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунка, має право відмовитися від Подарунка, подавши письмову заяву про це Організатору Акції.

8.7.       Право на отримання Подарунка зберігається за Переможцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати проведення відповідного Визначення Переможців, зазначеного в цих Правилах.

8.8.       Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня проведення Визначення отримати Подарунок, він не має права передати Подарунок третій особі, і в такому разі втрачає право на отримання Подарунку.

8.9.       У випадку, якщо Учасник Акції за певними причинами, не залежними від Організатора, не отримав Щомісячний Подарунок/Головний Подарунок, він не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

8.10.   Оподаткування вартості Подарунків здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб – Учасників Акції, що отримали Подарунки, проводить Організатор Акції. В подальшому Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Учасників Акції, що отримали Подарунок Акції, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.

8.11.   З моменту передачі Переможцеві Подарунка зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними належним чином та в повному обсязі.

9.        Обмеження

9.1.       Заміна Подарунків грошовим еквівалентом не припускається. Заміна Подарунків на будь-які інші подарунки не припускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

9.2.       Організатор Акції не несе відповідальності за зміст наданої Учасником Акції інформації, зокрема, за правильне зазначення Учасником номеру телефону тощо.

9.3.       Організатор Акції не несе відповідальності за роботу Інтернет-провайдерів та будь-які помилки, внаслідок яких Реєстраційна форма не була заповнена Учасником Акції або була заповнена некоректно.

9.4.       Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, не має можливості отримати Подарунок (у т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані невірно, змінені тощо). При цьому такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

9.5.       Організатор Акції не несе відповідальності за наслідки подальшого використання отриманих Подарунків Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасника Акції скористатись отриманим Подарунком з будь-яких причин.

9.6.       Організатор Акції не вступає в жодні суперечки стосовно Подарунків. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Подарунків. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.7.       Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

9.8.       Право на отримання Подарунків мають лише особи, які є Учасниками Акції і визначені як Переможці за умовами цих Правил. Не припускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

9.9.       Якщо Учасник Акції з будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від Подарунку.

9.10.   Відповідальність за якість товарів, що надаються як Подарунки, несе їх виробник.

10.    Надання інформації

10.1.   Для отримання Подарунка в межах цієї акції Учасник Акції має надати Організаторові Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче.

10.2.   Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (у т. ч. інформації для контакту з ним). Цю інформацію може бути змінено Учасником протягом всього строку проведення Акції шляхом додаткового інформування Організатора Акції.

10.3.   Збір вищезгаданої інформації дозволить Організаторові Акції якнайшвидше передати Подарунки Учасникам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повну інформацію про послуги, а також послуги і продукти вищої якості.

10.4.   Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, який визначений чинним законодавством України.

10.5.   Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

10.6.   Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що він добровільно надає згоду на обробку своїх персональних даних Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема для проведення Акції, інших заходів рекламного характеру тощо.

10.7.   Учасник Акції підтверджує, що він надає згоду на передачу Організатором персональних даних Учасника третім особам, без повідомлення Учасника про здійснення такої передачі. Учасник Акції передає свої персональні дані та надає згоду на їх обробку шляхом заповнення Реєстраційної форми на Сайті www.pzu.com.ua в мережі Internet. При заповненні Реєстраційної форми на Сайті www.pzu.com.ua в мережі Internet згодою буде вважатися натиснення поля з написом «Взяти участь в акції» та здійснення наступної реєстрації у якості Учасника Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник цим підтверджує, що Організатор Акції звільняється від зобов’язання додатково направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

 

11.    Порядок і спосіб інформування про умови Акції

11.1.   Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.pzu.com.ua.

11.2.   Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у разі їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення у тому ж порядку, який визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

11.3.   Адреси регіональних відділень Організатора Акції можна дізнатися на сайті www.pzu.com.ua.

 

12.    Інші умови

12.1.   Учасник, який бере участь в Акції, цим підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім. У разі, якщо під час отримання Подарунку буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 4.1 та п. 5.1. цих Правил), Учасник втрачає право на отримання Подарунку Акції.

12.2.   Беручи участь в Акції Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними та зобов’язується їх виконувати.

12.3.   Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

12.4.   У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

12.5.   Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що здобувають право на отримання Подарунків, та формування списку Переможців у відповідності з цими Правилами.