Правила страхования

Правила добровольного страхования железнодорожного транспорта

Правила добровольного страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного)

Правила добровольного страхования ГО владельцев наземного транспорта (включая ответственность перевозчика)

Правила добровольного медицинского страхования (беспрерывного страхования здоровья)

Правила добровольного страхования от несчастного случая

Правила добровольного страхования здоровья на случай болезни

Правила добровольного страхования медицинских расходов

Правила добровольного страхования жизни № 01-2 от 07.02.2018 г. (дата вступления в силу - 01.04.2019 г.)

Правила добровілного страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Правила добровільного срахування фінансових ризиків_ особливі умови страхування перерви в діяльності

Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Правила добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

Правила добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

Правила добровільного страхування водного транспорту (морського, внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Правила добровільного страхування інвестицій

Правила добровільного страхування кредитів (в т.ч. відповідальність позичальника за непогашення кредиту)

Правила добровільного страхування майна

Правила добровільного страхування повітряного транспорту

Правила добровільного страхування сільськогосподарської продукції

Правила добровільного страхування судових витрат

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Правила добровільного страхування фінансових ризиків_особливі умови страхування витрат при поїздках за кордон

Правила добровільного страхування фінансових ризиків_особливі умови страхування фінансових ризиків держателей банківських карток

Особливі умови добровільного страхування сільськогосподарських ризиків та тварин