Страхування відповідальності приватних виконавців

Страхування відповідальності приватних виконавців – це вид страхування, згідно якого відшкодовується шкода ненавмисно завдана Страхувальником третім особам внаслідок неналежного виконання Страхувальником (приватним виконавцем) своїх обов’язків.

Хто може виступати Страхувальником?

Дієздатна фізична особа – громадянин України, інформація по якому внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України та який уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом

Що може бути застраховане?

Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, і пов’язані з його обов’язком відповідно до чинного законодавства України відшкодувати збиток, ненавмисно завданий Страхувальником третім особам внаслідок неналежного виконання Страхувальником (приватним виконавцем) своїх обов’язків, передбачених діючим законодавством України, при здійсненні діяльності з примусового виконання судових рішень та рішень інших органів виконавчої влади

Ризики:

Підтверджений судовим рішенням, що набрало законної сили, або самим Страхувальником факт настання відповідальності Страхувальника  за заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб у зв’язку з подією (ненавмисною помилкою, недоглядом тощо), що відбулася під час здійснення ним діяльності приватного виконавця

Орієнтовна тарифна сітка:

Для приватних виконавців зі стажем роботи до 2-х років – 0,3%

Для приватних виконавців зі стажем роботи від 2-х років до 5-ти років – 0,18%

Для приватних виконавців зі стажем роботи понад 5 років – 0,1%

Основні фактори, що впливають на розрахунок кінцевого тарифу зазначаються у заяві на страхування та включають в себе:

  • Стаж роботи Страхувальника

Документи для оформення договору:

  • паспорт громадянина України
  • ІПН