Програма «УНІВЕРСАЛ»

За допомогою цієї програми Ви можете забезпечити собі більше захисту на випадок відходу з життя і одночасно матимете можливість отримання визначеної грошової суми наприкінці дії програми.

Читати більше

Умови страхування за програмою «Універсал»

Страхувальник – дієздатна фізична особа, юридична особа.

Застрахована особа – фізична особа віком:

на дату початку дії договору страхування від 16 років до 70 років включно;
на дату закінчення строку дії договору страхування 75 років.

Страхувальник-фізична особа та застрахована особа можуть бути як однією особою, так і різними особами.

Страховий випадок:

 1. смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії програми страхування;
 2. дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми страхування.
 

Розмір страхових виплат:

 • у разі смерті застрахованої особи – у розмірі 100% страхової суми за ризиком "смерть" за програмою «Універсал» + ДІД;
 • у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії програми – у розмірі 100% страхової суми за ризиком "дожиття" за програмою «Універсал» + ДІД.
Страхові виплати збільшуються на розмір додаткового інвестиційного доходу (ДІД), отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя за цією програмою страхування.


Вигодонабувачі призначаються страхувальником за погодженням із застрахованою особою.

Строк дії договору страхування на умовах програми «Універсал»:

 • Мінімальний – 5 років;
 • Максимальний – 30 років.

Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.

Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Можливість підключення будь-яких додаткових програм страхування. У разі доповнення договору додатковим страхуванням, страхова сума за таким страхуванням не повинна перевищувати розмір страхової суми за ризиком «смерть застрахованої особи».

Страховий внесок

Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від розміру страхової суми.

Страхова сума фіксована. Розмір страхової суми за ризиком "смерть застрахованої особи" більший за розмір страхової суми за ризиком "дожиття".
Мінімальний розмір – 25 000 гривень.

Періодичність сплати страхових внесків – щоквартально, два рази на рік, щорічно, одноразово.

Страхові тарифи визначаються в індивідуальному порядку та залежать від статі, віку, професії, стану здоров’я застрахованої особи.

Для укладення договору страхування необхідно заповнити заяву на страхування та надати копію паспорту та реєстраційного (ідентифікаційного) номеру.

Переваги програми «Універсал»:

 • можливість встановити страхову суму на випадок відходу з життя у більшому розмірі, ніж за дожиттям (накопиченням);
 • податкові пільги для довгострокових договорів;
 • збільшення розміру страхової суми (індексація), завдяки чому зберігається реальна вартість грошей на момент страхової виплати;
 • отримання інвестиційного доходу;
 • гнучкі умови страхування.

Обмеження у прийнятті на страхування. На страхування не приймаються фізичні особи:

 1. інваліди I групи;
 2. онкологічно хворі;
 3. хворі на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, а саме:
  • діагностований за останній рік до укладання договору інфаркт міокарда,
  • кардіоміопатії,
  • набуті вади серця,
  • хронічну серцеву недостатність ІІІ ступеню;
 4. хворі на хронічну ниркову недостатність;
 5. які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах із профілактики та боротьби зі СНІДом.