Програма «ПАРТНЕР»

Походження партнерських стосунків сягає прадавніх часів: у кожному поколінні людина шукала собі товариша, компаньйона, партнера з метою реалізації спільного проекту, забезпечення необхідної підтримки та надійності майбутньої справи.

Читати більше

Умови страхування за програмою «Партнер»

Страхувальник – дієздатна фізична особа, юридична особа.

Застрахована особа – фізична особа віком:

на дату початку дії договору страхування від 16 років до 60 років включно;
на дату закінчення строку дії договору страхування 65 років.

Страхувальник-фізична особа та застрахована особа можуть бути як однією особою, так і різними особами.

Страховий випадок: смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії програми страхування.

Вигодонабувачі за програмою страхування «Партнер» призначаються наступним чином:

 • Перший вигодонабувач – зазвичай, банк, кредитна спілка, інша фінансова установа чи кредитор – отримує страхову виплату у розмірі заборгованості застрахованої особи. Першому вигодонабувачу гарантоване першочергове право на отримання страхової виплати для погашення перед ним зобов’язань застрахованої особи. До договору страхування на умовах програми «Партнер» не можуть вноситися зміни без згоди першого вигодонабувача.
 • Другий вигодонабувач призначається страхувальником за погодженням із застрахованою особою та отримує частину страхової суми, що залишилася після розрахунків за борговими зобов’язаннями застрахованої особи перед першим вигодонабувачем.

Строк дії договору страхування на умовах програми «Партнер»:

 • Мінімальний – 1 рік;
 • Максимальний – 30 років.

Територія дії – договір діє на території усіх країн світу 24 години на добу.

Валюта страхування – національна валюта України – гривня.

Можливість підключення будь-яких додаткових програм страхування.

Страхова сума фіксована. Мінімальний розмір – 25 000 гривень.
Один раз на рік у річницю дії договору за заявою страхувальника страхова сума може бути зменшена та встановлена у розмірі заборгованості за кредитним договором з відповідним зменшенням розміру страхового внеску.

Страховий внесок. Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від розміру страхової суми.

Періодичність сплати страхових внесків – щорічно.

Страхові тарифи визначаються в індивідуальному порядку та залежать від статі, віку, професії, стану здоров’я застрахованої особи.

Розмір страхових виплат: 100% страхової суми, обумовленої у договорі страхування.

Для укладення договору страхування необхідно заповнити заяву на страхування та надати копію паспорту та реєстраційного (ідентифікаційного) номеру.

Переваги програми «Партнер»:

 • забезпечення вирішення фінансових проблем родини у разі настання непередбачуваних подій;
 • невисокий розмір страхового внеску у порівнянні з розміром страхової виплати;
 • гарантія цільового використання страхової виплати – сплата боргів застрахованої особи, завдяки чому такі боргові зобов’язання не перекладаються на плечі родини застрахованої особи.

Обмеження у прийнятті на страхування 

На страхування не приймаються фізичні особи:

 1. інваліди I групи;
 2. онкологічно хворі;
 3. хворі на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, а саме:
  • діагностований за останній рік до укладання договору інфаркт міокарда,
  • кардіоміопатії,
  • набуті вади серця,
  • хронічну серцеву недостатність ІІІ ступеню;
 4. хворі на хронічну ниркову недостатність;
 5. які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах із профілактики та боротьби зі СНІДом.