Програма "Стаціонар"

Програма дозволить Вам бути впевненим, що у випадку виникнення захворювань, які потребують лікування в стаціонарі, Ви або співробітники Вашої компанії отримають страхову виплату.

Хто може бути застрахованим?

Дієздатні фізичні особи до 70 років на день укладання договору.

Програмою передбачено:

здійснення страхової виплати безпосередньо Застрахованому при виникненні у нього гострого захворювання/загострення хронічного захворювання (з переліку захворювань, визначених Договором), з приводу яких він перебував на стаціонарному лікуванні не менше 5 днів.

Ви маєте можливість включити в договір страхування тільки класи хвороб, які Вас цікавлять, таким чином Ви можете самостійно регулювати вартість програми:

 • Хвороби системи кровообігу
 • Хвороби органів дихання
 • Хвороби органів травлення
 • Хвороби нервової системи та органів чуття
 • Інфекційні та паразитарні хвороби
 • Хвороби сечостатевої системи
 • Травми та отруєння
 • Хвороби ендокринної системи
 • Новоутворення
 • Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 • Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
 • Хвороби крові та кровотворних органів
 • Ускладнення вагітності

Ви маєте можливість обрати страхову суму: 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 25 000 грн.

Страховий тариф:

до 5%

Розмір страхової виплати за даною програмою залежить тільки від тривалості перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні. Страхова виплата здійснюється в відсотках від страхової суми.

5-10 днів 11-20 днів 21-30 днів більше 30 днів
0,5% за кожен день знаходження на стаціонарному лікуванні (максимально – 5 %) 10% 20% 30%

Для оформлення договору страхування необхідні наступні документи:

 • заява на страхування
 • список Застрахованих осіб
 • Захист співробітників від непередбачуваних фінансових витрат, пов’язаних з необхідністю стаціонарного лікування
 • Мінімізація витрат на соціальну допомогу працівникам
 • Можливість прогнозувати витрати на соціальну допомогу
 • Страхування є дієвим мотиваційним інструментом при залученні і утриманні кваліфікованих працівників
 • Турбота про працівників підвищує імідж керівництва і підприємства в цілому