Страхування від втрати прибутку (страхування перерви у виробництві)

Хто може виступати Страхувальником

Страхувальником може виступати юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які на законних підставах здійснюють господарську діяльність та  які укладають зі Страховиком договір страхування майна, операції з яким є джерелом отримання прибутку.

Що може бути застраховано

Страхування проводиться на випадок, якщо втрата прибутку сталася через безпосереднє пошкодження майна і сповільнення чи зупинення виробничого процесу.

Страхування від втрати прибутку є формою страхового захисту господарських суб’єктів від втрат майбутньої користі.

Страхування від втрати прибутку проводиться виключно в поєднанні зі страхуванням майна.

Виплата страхового відшкодування проводиться лише при знищенні, пошкодженні, втраті застрахованого майна.

Підлягають страхуванню збитки від припинення виробництва, котрі складаються з:

  • поточних витрат Страхувальника по підтриманню його господарської діяльності в період перерви у виробництві (наприклад: заробітна плата співробітникам, обов’язкові відрахування органам соціального страхування, плата за оренду приміщень, обладнання або іншого майна, податки, збори й інші витрати);
  • втрати прибутку від господарської діяльності в результаті настання перерви у виробництві.

Страхова сума визначається на основі результатів фінансової діяльності за попередні 12 місяців та встановлюється в розмірі суми можливих поточних витрат на підтримання господарської діяльності та прибутку, не отриманого через перерву у виробництві. Страхова сума по страхуванню від втрати прибутку складає 5%-30% від страхової суми по страхуванню майна.

Особливістю даного виду страхування є те, що договором страхування передбачається часова франшиза – період очікувань, протягом яких Страховик не платить Страхувальнику страхове відшкодування. В середньому середній строк франшизи складає 7-14 днів.

  • одночасне покриття збитків як в результаті пошкодження/знищення майна, так і в результаті перерви у виробництві;
  • комплексний захист майнових інтересів страхувальника за одним договором страхування;
  • додаткова знижка вартості страхування при одночасному страхуванню майна та ризику перерви у виробництві;
  • надійний страховий захист, що забезпечується перестрахуванням ризиків у провідних закордонних партнерів-перестраховиків.